Komise hodlá chránit unijní trh před zahraniční konkurencí se státní podporou

Evropská komise ve středu zveřejnila zatím nezávazný návrh počítající s možností pokut pro mimounijní firmy, které jsou zvýhodněny různými formami státní pomoci. Unijní exekutiva jim chce také ztížit možnost získání kontroly nad evropskými společnostmi.

Brusel navrhuje pravidla zejména s ohledem na posilující globální vliv čínských firem těžících z podpory Pekingu. Mohou však postihnout i velké podniky z dalších asijských zemí, ale také třeba ze Spojených států či Velké Británie, která na konci roku přestane být součástí jednotného unijního trhu.

Komise tím hodlá srovnat podmínky pro zahraniční firmy s pravidly, která znemožňují těžit ze státní pomoci podnikům evropským.

Druhá část opatření má ochránit unijní trh před snahou státem podporovaných firem přebírat kontrolu nad evropskou konkurencí.

Zahraniční podniky kupující podíl přes 35 procent ve firmě z EU, která má roční tržby přes 100 milionů eur (zhruba 2,7 miliardy korun), budou podle návrhu muset komisi informovat, zda v posledních třech letech obdržely státní podporu v hodnotě přes deset milionů eur. Pokud toto pravidlo poruší, mohou rovněž dostat pokutu či může komise koupi zablokovat.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová

Margrethe Vestagerová

místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž

„Evropská ekonomika je otevřená a úzce propojená se zbytkem světa. Pokud to má být i nadále její předností, musíme zůstat ostražití. Proto potřebujeme ty pravé nástroje, které zajistí, aby zahraniční subvence nenarušovaly náš jednotný trh.“ 

Margrethe Vestagerová

místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž

Navržený dokument je základem pro veřejnou debatu, která potrvá do září a v níž se navrhovaná kritéria mohou změnit. Poté chce Komise přijít s právně závaznou normou, kterou by předložila ke schválení členským státům a Evropskému parlamentu.

Podle některých diplomatů ale není zdaleka jisté, zda návrh získá souhlas unijních zemí. Část jich může mít například obavy z toho, aby nová pravidla neomezila tok investic do podniků, které jsou v problémech kvůli koronavirové krizi. Někteří europoslanci pak dávají najevo obavy z toho, aby se EU v případě schválení navrhované strategie nestala terčem odplaty ze strany Číny a dalších zemí.