Pozor na tresčí játra polské výroby, mohou být červivá

Praha - V České republice a na Slovensku se objevily závadné konzervy s tresčími játry polské výroby. Státní veterinární správa (SVS) ve středu obdržela systémem rychlého varování ze Slovenska zprávu o zjištění červivých konzerv na tamním trhu. Stejné konzervy se nalézají i na českém trhu, odkud jsou nyní stahovány. Zdravotní riziko případným konzumentům údajně nehrozí.

Případně pozření konzervy s játry nemá být zdravotně nebezpečné, neboť zejména tepelná úprava, která je při přípravě konzerv zajištěna, larvy usmrtí. Stejný účinek na ně má také hluboké zmrazení, úprava solením či marinování.

„Případným konzumentům konzervy s játry nehrozí újma na zdraví, vzbuzují však u konzumenta odpor,“ říká mluvčí veterinární správy Josef Duben. Polské konzervy s tresčími játry obsahovaly hlístice rodu Anisakis. Larvy těchto hlístic, které lze někdy nalézt v tělech ryb, vypadají podle Dubna jako „málo hezký červík.“

Jedna šarže výrobku byla dle veterinární správy již zcela stažena, u druhé stahování právě probíhá. Vadná zásilka bude buď vrácena výrobci, nebo zlikvidována v asanačním podniku.

Státní veterinární správa:

Larvy hlístic, které lze někdy nalézt v tělech ryb, mají nitkovité tělo, spirálovitě zatočeného tvaru, světlešedé barvy. Dosahují délky 15 až 26 mm a tloušťky 0,1 až 0,4 mm, čili jsou poměrně malé. Jsou fixovány na povrch orgánů dutiny tělní. Nejčastěji na gonádách, zejména na jikrách, méně na mlíčí, ale také v menším množství na játrech a střevech. Zřídka ve svalovině mořských ryb.


Členské státy EU se prostřednictvím systému RASFF varují před nebezpečnými potravinami a krmivy, případně před potravinami nevhodnými k lidské spotřebě formou oznámení. Každý případ je předán příslušnému dozorovému orgánu dotčeného státu, který je povinen jej prošetřit.