Mladí lidé budou moci k hypotečnímu úvěru získat státní dotaci

Praha - Mladí lidé ve věku do 36 let, kteří si letos nebo počátkem příštího roku vezmou nový hypoteční úvěr na pořízení staršího bytu nebo domu, mohou počítat se státním příspěvkem ve výši jednoho procentního bodu. Rozhodlo o tom ministerstvo pro místní rozvoj, protože průměrná úroková sazba za rok 2008 činila 5,64 procenta, a přesáhla tak zákonem stanovenou mez, která poskytování tohoto zvýhodnění od února 2005 znemožňovala.

Zvýhodnění se vztahuje jen na část úvěru:

  • V případě koupě bytu max. 800 tisíc korun
  • V případě pořízení domu max. 1,5 milionu korun

„Z uvedeného vyplývá, že všichni žadatelé, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru v období od 1. února 2009 do 31. ledna 2010, mají nárok na státní příspěvek ve výši jednoho procentního bodu,“ informovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Své vyjádření doplnilo rovněž konstatováním, že přepočet výše příspěvku na jeden procentní bod se bude vztahovat rovněž na stávající příjemce podpory, u kterých v daném termínu dojde podle smlouvy o hypotečním úvěru ke změně běžné úrokové sazby.

Video Rozhovor s Pavlem Rakoušem z ministerstva pro místní rozvoj
video

Rozhovor s Pavlem Rakoušem z ministerstva pro místní rozvoj

Podpora má motivovat mladé lidi, aby si pořizovali vlastní bydlení a využívali zároveň stávající bytový fond. Vyřízení dotace žadatele přitom nijak nezatíží. „Podpora je nároková. Pokud (žadatel) splní kritéria, podporu získá, což je velmi výhodné a poměrně pružné,“ podtrhl v rozhovoru pro ČT24 Pavel Rakouš, ředitel oddělení bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj.

Nižší úrok není na celou hypotéku, jen na část

Aby stát nemotivoval občany k tomu, aby si pořídili co nejdražší byt, a sám pak nepřišel na buben, limituje maximální část úvěru, na kterou se zvýhodnění vztahuje. „Úvěr samozřejmě není omezen, ale výše podporované části úvěru je omezena. U bytu je to 800 tisíc, u rodinného domku 1,5 milionu,“ vysvětlil Rakouš.

A další podmínky?

Poskytnutá dotace se rovněž nevztahuje na celou dobu splácení úvěru, lidé ji mohou využít maximálně po dobu deseti let, a to ještě pouze v případě, že mezitím průměrná úroková sazba neklesne pod zákonnou mez. Výše dotace se totiž přepočítává vždy po uplynutí úrokové fixace, nejpozději však po pěti letech trvání hypotečního úvěru.

Úroková dotace ke splátkám hypoték se podle zákona může pohybovat v rozmezí od jednoho do čtyř procentních bodů v závislosti na konkrétní výši průměrné úrokové sazby nově poskytovaných hypotečních úvěrů v předešlém kalendářním roce.

Bytový dům
Bytový dům