Solidární daň: Jak na ni v daňovém přiznání?

Praha – Novinkou letošního daňového přiznání je solidární daň. Vláda Petra Nečase ji sice zavedla od ledna 2013, teď se ale bude poprvé zúčtovávat. U této daně přitom nezáleží, zda jste zaměstnanec nebo podnikatel, daňové přiznání si musíte tak či tak podat sám. Jak si tedy s novou daní poradit?

Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/Jakub Jirsák

Solidární daň činí podle zákona o daních z příjmu 7 % rozdílu mezi příjmem a 48násobkem průměrné mzdy. A zaplatit ji musí každý, u koho tento rozdíl vychází kladně. Jinými slovy, pokud chce vědět, zda daň musíte zaplatit, stačí od součtu příslušných příjmů za rok 2013 odečíst částku 1 242 432 korun. Ze zbytku pak vypočítat tzv. milionářskou daň.

Pozor na sčítání

Celková daňová povinnost v případě, že musíte odvádět i solidární daň, se nepočítá prostým součtem 15 % a 7 %. Výpočet je nutné provést tzv. nadvakrát, tedy nejprve vypočítat částku běžné daně a pak teprve k ní přičíst sumu, kterou státu odvedete na tzv. „milionářské“ dani. Důvodem je mimo jiné i to, že solidární daň se neplatí z veškerých příjmů. Podléhají jí pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona o dani z příjmů) a příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti  (§ 7). Netýká se příjmů z kapitálového majetku (§ 8), příjmů z pronájmu (§ 9) a ostatních příjmů zdaňovaných podle § 10.

U zaměstnanců do výpočtu daně vstupuje hrubá mzda a také některé benefity, například 1 % pořizovací ceny vozidla používaného pro služební i soukromé účely. Zaměstnanci, jejichž příjem podléhá solidární dani, platí ze svého příjmu na tuto daň pravidelné měsíční zálohy. Signálem pro to, že si musí zaměstnanec kvůli nové dani podat přiznání sám a nemůže o roční zúčtování žádat zaměstnavatele, je již jedna stržená záloha.

Ludmila: Mám příjmy od více zaměstnavatelů, tyto nepřesahují za rok 2013 - 1 242 432,- Kč, přijala jsem ale v jednom měsíci autorský honorář přesahující 7000,- Kč, který nebyl zdaněn. Jak mám postupovat v případě, že souběh příjmů od zaměstnavatelů s tímto autorským honorářem v jednom měsíci přesáhne 103 536,- Kč? Musím z rozdílu  dopočítat 7% solidární daně?

Podáte daňové přiznání, ve 4. oddílu je výpočet solidární daně. Jestliže součet příjmů od zaměstnavatelů a příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti dle §7 (u vás to jsou autorské honoráře nad 7000 Kč za měsíc) přesáhne 48 násobek průměrné mzdy, tedy 1 242 432 za rok, bude součástí výpočtu daně její solidární zvýšení. Pokud v souhrnu za zdaňovací období (rok) tuto hranici nepřekročíte, nebudete solidární daň platit.

Iveta: Dobrý den, v srpnu jsem dostala odstupné, takže jsem jen v jednom měsíci měla příjem nad 103 536 Kč. Jak se tato částka projeví v daňovém přiznání? Kam ji mám vyplnit?

Solidární daň se spočítá a uvede na druhé straně daňového přiznání – 4. oddíl. Pokud jsou ale roční příjmy menší než limit pro solidární daň, solidární daň platit nebudete a záloha na tuto daň sražená zaměstnavatelem se stane přeplatkem na dani.


Odměny a odstupné

Se solidární daní je potřeba počítat také v případě, kdy výplatu v jednom kalendářním měsíci zvýší nad limit 103 536 korun odměny nebo odstupné. Pokud však úhrn příjmů nepřesáhne za celý rok 1 242 432 korun, vrátí poplatníkovi stát zaplacenou zálohu ve formě přeplatku.

Ale pozor: Záloha na solidární daň se nestrhává v případě, že zaměstnanec má dva zaměstnavatele a stanovený limit přesáhne až součet příjmů od obou z nich. V takovém případě bude muset poplatník doplatit daň zpětně (podobně jako osoba samostatně výdělečně činná).

Video Události: Termín podání daňového přiznání se blíží
video

Události: Termín podání daňového přiznání se blíží