Senátoři jsou proti omezení telekomunikačního marketingu, sněmovna ho chce povolit jen se souhlasem volaného

Senát vrátil do Poslanecké sněmovny novelu zákona o elektronických komunikacích. Vláda ji chce použít především pro rychlejší zavádění vysokorychlostního internetu, ale senátorům hlavně vadilo omezení možností telefonického marketingu. Poslanci mohou jejich veto přehlasovat, jak upozornil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), ve sněmovně prošla novela téměř jednomyslně. Na problémy naopak v Senátu nenarazila novela zákona o hnojivech, která zavede jednotnou evidenci hnojení.

Jednání Senátu
Zdroj: Senát Parlamentu České republiky

Poslanci chtěli zabránit operátorům s reklamními telefonickými nabídkami služeb a výrobků kontaktovat lidi, kteří s tím nevysloví jednoznačný souhlas. V současnosti reklamní nabídky nesmějí směřovat jen k těm, kteří si to výslovně nepřejí. Senát se změnou nesouhlasí, a proto vrátil novelu do sněmovny. Členové horní komory ostatně nejsou jediní, kdo měl výhrady. Měl je i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sněmovna proto posunula účinnost o půl roku. 

Senátoři rovněž chtějí upravit pasáž novely, která se týká řešení sporů mezi vlastníky a uživateli domů ohledně budování telekomunikačních sítí. Nově by účastníkem sporu mohl být operátor.

Novela do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Novela o hnojivech zavede jednotnou evidenci 

Senát naopak schválil vládní novelu o hnojivech, podle které budou muset zemědělci od příštího roku vést evidenci hnojiv i výnosů sklizených plodin. Pokud hospodaří na více než dvaceti hektarech, budou ji muset vést v elektronické podobě. Sedmiletá lhůta na uchovávání evidence se nemění.

Přestože novela stanoví novou povinnost, měla by farmářům ulevit od administrativy. Po zavedení jednotné elektronické evidence hnojení totiž už nebudou muset odevzdávat výkazy o spotřebě hnojiv.

Novela vychází z nového unijního nařízení a má upravit seznam přípravků používaných ke hnojení. Norma zavádí pojem „rostlinný biostimulant“, který nahrazuje pojem „pomocné rostlinné přípravky“. Rostlinný biostimulant je výrobek, jehož funkcí je stimulovat vyživovací procesy rostliny za účelem zlepšení jedné nebo více z jejích charakteristik.

Senát také udělil vládě takzvaný předchozí souhlas s evropským návrhem na rozšíření působnosti Agentury EU pro základní práva. Bez svolení parlamentu by vláda nemohla s návrhem v Bruselu souhlasit.

Prošla i možnost, aby lidé, kteří budou při říjnových volbách v karanténě kvůli koronaviru, mohli volit poslance z auta nebo do přenosné schránky.