Ministrovi zdravotnictví bude radit skupina epidemiologa Smejkala. Slibuje doporučení založená na zkušenostech ze zahraničí

Ministrovi zdravotnictví bude radit nová skupina vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Měla by pomoci s organizací očkování a testování a zlepšením diagnostiky nových mutací koronaviru. Ve skupině MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace) jsou kromě zdravotníků i ekonomové, sociologové a právníci.

Dvanáctičlenná poradní skupina vznikla o víkendu, její členy navrhuje vedoucí – kterým je hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal – a schvaluje ministr zdravotnictví. MeSES ujistila, že nebude ve svých doporučeních zohledňovat politiku. Vycházet bude ze zkušeností z jiných zemí, odborné literatury a doporučení mezinárodních institucí.

„Obdobné skupiny úspěšně fungují v jiných zemích, například ve Velké Británii SAGE nebo Švýcarsku Swiss National COVID-19 Science Task Force,“ upozornil Petr Smejkal. 

Původně se hovořilo o tom, že by Smejkalova poradní skupina fungovala při Úřadu vlády. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dal však najevo svoji nelibost. Obával se, že by v důsledku mohl vzniknout na Úřadu vlády „druhý ministr zdravotnictví“ a pohrozil, že by v takovém případě rezignoval. Nakonec skupina vznikla přímo při Blatného ministerstvu. 

Svá doporučení pro ministerstvo zdravotnictví bude skupina zveřejňovat také na webu meses.cz. Postupně na něj plánuje dát dokumenty pro fungování škol, testování a trasování či pro uvolňování protiepidemických opatření.

K prvním doporučením patří návrh na prodloužení intervalu mezi dvěma dávkami očkovacích látek. K tomu již nabádala Česká vakcinologická společnosti. „Jedna dávka vakcíny prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí. Cílem prodloužení intervalu mezi dávkami je zabránit zbytečným úmrtím a ulevit přetíženému zdravotnímu systému,“ uvedla MeSES.

Za hlavní úkol dneška považují její členové zabránit šíření jihoafrické a brazilské mutace nového koronaviru v Česku. Cestující ze zemí s vysokým rozšířením těchto variant by měli po příjezdu do ČR podstoupit povinnou 14denní karanténu v zařízeních hotelového typu. Výjimku by měli už naočkovaní cestující nebo lidé, kteří nemoc covid-19 prodělali v posledních třech měsících.

Dále je podle mezioborové skupiny potřeba u PCR testování podpořit rozšíření diferenciální diagnostiky umožňující odhalit agresivnější mutace viru. Toho by se dalo dosáhnout zvýšením úhrady za PCR testy, které tuto diagnostiku umožňují, a poklesem úhrady za ostatní testy, navrhuje MeSES.