Počet nesouhlasů se sdíleným lékovým záznamem se za měsíc zdvojnásobil

Přes 4,5 tisíce nesouhlasů s lékovým záznamem pro lékaře registroval k úternímu odpoledni Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Proti číslům na konci května stoupl počet nesouhlasů na téměř dvojnásobek. Vyplývá to ze Statistiky elektronické preskripce. Pacienti mohou svůj lékový záznam sdílet od 1. června.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Petr Švancara

„Pokud jsem se měl možnost bavit s těmi, kteří nesouhlas vyjádřili, ve valné většině považují dostupnost informací z lékového záznamu za příliš velký nežádoucí zásah do jejich soukromí, který není vyvážitelný klinickou důležitostí informací v něm uvedených,“ popisuje všeobecný praktický lékař Tomáš Nosek.

Funkce sdíleného lékového záznamu je od 1. června dostupná lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům. Ke sdílení záznamu s lékaři k úternímu poledni registroval SÚKL 4517 nesouhlasů. Proti období od začátku prosince do konce května tak tento počet během jednoho měsíce vzrostl o 2172, tedy zhruba na dvojnásobek.

Podle Noska ovšem práci lékaře udělené nesouhlasy nijak neztěžují. Lékový záznam považuje spíše za doplňkovou službu. „Je třeba si uvědomit, že jde pouze o doplňkovou informaci a tato informace určitě neznamená, že pacient lék užívá, že mu od doby vydání nebylo změněno dávkování nebo nebyl jiným lékařem vysazen. Dále je třeba si uvědomit, že tento záznam neobsahuje volně prodejné léky. Bez validace pacientem nelze považovat informaci v lékovém záznamu za pravdivou,“ vysvětluje.

Pacient si může přístupy ověřit, připomíná lékařská komora

Podobný nárůst počtu nesouhlasů ve stejném časovém horizontu je viditelný také u lékárníků či klinických farmaceutů. S přístupem lékárníků do záznamu nyní nesouhlasí 5088 lidí, zatímco ke konci května bylo nesouhlasů 2693. Podle mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové za nesouhlasy stojí obava, aby se k záznamu nedostal nepovolaný člověk.

„V lékárně nikdo jiný kromě lékárníka přístup k pacientovu lékovému záznamu nemá. Každý vstup zdravotníka je navíc zaznamenán a uložen, zneužití přístupu zdravotníků se tudíž není nutné obávat. Pacient s přihlašovacími údaji si přístupy zdravotníků může kdykoli ověřit,“ zdůrazňuje Bažantová.

S přístupem do evidence je možné udělit také plošný zákaz, z něhož je možné stanovit výjimku pro konkrétní lékaře či lékárníky. Během června však tato čísla pro to období od začátku roku do konce května vzrostla u lékárníků a klinických farmaceutů jen mírně, a to přibližně o tři sta. Výrazněji počet povolení vzrostl jen u lékařů, a to z květnových 1561 na 2132 souhlasů.

„Uvedená čísla počtu aktivních souhlasů či nesouhlasů nelze jednoduše sečíst, a vyvodit z nich tak počet osob, které takový souhlas vyjádřily, neboť jedna osoba mohla udělit například generální nesouhlas pro všechny uvedené skupiny zdravotnických pracovníků, ale také jen pro jednu z nich a ostatní mohla nechat,“ upozorňuje mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Záznam chrání pacienta, tvrdí ministr

Náhled do lékového záznamu lidí je od 1. června automaticky umožněn ošetřujícím lékařům, lékárníkům vydávajícím lék na recept a klinickým farmaceutům. Každý vstup zdravotníka je zaznamenán a uložen. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má lékový záznam chránit pacienty před nežádoucí interakcí jednotlivých léků.

„Díky sdílenému lékovému záznamu tak bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ uvedl již dříve Vojtěch.

Pacienti mohou vyjadřovat souhlas či nesouhlas s nahlížením na údaje v lékovém záznamu od 1. prosince loňského roku, a to prostřednictvím webové aplikace, zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky, nebo zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla SÚKL.