Developer stavěl u Prahy domy, aniž by měl souhlas. Je to tristní selhání úřadů, reaguje ombudsmanka

Ve Škvorci v okrese Praha-východ investor podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové vykácel stovku stromů a po nepovolených terénních úpravách postavil domy, které také nelegálně napojil na vodovod. Jde o masivní selhání veřejné správy, prohlásila Šabatová, podle níž byl nečinný především stavební úřad Úvaly a Krajský úřad Středočeského kraje.

Anna Šabatová
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

„Není pochyb o tom, že terénní úpravy a stavební práce, které investor prováděl, vyžadovaly povolení podle stavebního zákona a investor o něj ani nepožádal. Nezákonnou činnost prováděl před zraky úřadů dlouhodobě a úřady nezasáhly s dostatečnou razancí, nevyužily zákonné prostředky, které mají. Umožnily tím investorovi nerušeně pokračovat, zrealizovat své záměry a z nezákonného jednání profitovat. Je to naprosto tristní,“ uvedla Šabatová.

Bývalý zástupce ombudsmanky zjistil, že se stavební úřad dozvěděl o nepovolených terénních úpravách už v roce 2015. Podle Šabatové ale nezakročil včas a s dostatečnou razancí. Ani další správní úřady jako vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán odpadového hospodářství podle Šabatové nebyly důsledné. Měly sice podle ní snahu zakročit vůči nekázni investora, ale jejich snaha přišla vniveč.

Investor podle ombudsmanky provedl na území obce Škvorec bez povolení rozsáhlé zásahy v terénu, vykácel stovku stromů, zasypal chráněné údolní nivy Škvoreckého potoka odpadem a na provedených terénních úpravách zahájil výstavbu rodinných domů, kterou v podstatě dokončil. Nepovolené a nezkolaudované stavby pak neoprávněně připojil na vodovod a kanalizaci v cizím vlastnictví a rozparcelované pozemky i stavby rozprodal.

Stavební úřad má podle Šabatové povinnost zajistit respektování zákona i vůči novým vlastníkům, pokud nepovolené stavby užívají. Pokud úřad kontrolní prohlídkou zjistí, že vlastník-stavebník užívá nepovolenou stavbu, je povinen ho vyzvat k ukončení jejího užívání, a pokud to nesplní, zakáže mu užívat stavbu správním rozhodnutím, které by měl vymáhat pokutami. K tomu však podle Šabatové nedochází, přestože stavby užívány jsou.