Je ostrý jako břitva a starý tři tisíce let. Čeští archeologové hlásí nález bronzového meče

Náhodný nálezce objevil na Rychnovsku bronzový meč datovaný do mladší doby bronzové. Zbraň je zdobená jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je stále ostré jako břitva, řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Nález označila za mimořádný.

Archeoložka Martina Beková s nalezeným bronzovým mečem
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

„Bronzový meč s jazykovitou rukojetí je datovaný do období kolem roku 1200 před naším letopočtem, náleží kultuře lužické. Nálezy této kultury jsou ve východních Čechách četné, ale neplatí to o mečích,“ řekla Beková.

Přesné místo současného objevu archeologové kvůli jeho ochraně tají, zůstávají jen u toho, že se nachází v jižní části regionu a mimo známé lokality. Archeologům předal nález spolupracovník muzea, kterému se mečem pochlubil známý.

„Tento ojedinělý nález mi byl nahlášen v sobotu večer. Meč byl předán jen o pár hodin později v neděli ráno. Náhodný nálezce původně ani netušil, co má v rukou, ale naštěstí se pochlubil svému známému, který zprostředkoval vše potřebné,“ uvedla Beková. Podle ní muž, který meč našel, zažádá o nálezné.

Nalezený bronzový meč
Zdroj: ČTK
Autor: David Taneček

Dar božstvu

Archeologové se kloní k verzi, že meč byl do země uložen při náboženském rituálu jako takzvané monodepositum. „Pro mladší dobu bronzovou je to typické,“ doplňuje archeoložka. „Archeologové je vysvětlují buď jako uložení materiálu na horší časy, či oběť bohům. V případě nového objevu meče se jedná s největší pravděpodobností právě o votivní dar neznámému božstvu.“

Podle ní se napříč republikou v posledních desetiletích neeviduje víc než pět nálezů pravěkých mečů, v případě Rychnovska došlo ke srovnatelnému objevu naposled v roce 1892, kdy v obci Lipovka našli železný meč ze starší doby železné.

„Tento halštatský meč je natolik významným objevem, že je uváděn v archeologickém třídění jako meč typu Lipovka označující podobné nálezy i v rámci Evropy,“ upozorňuje Beková. Meč z Lipovky skončil v Národním muzeu v Praze, nový nález zůstane v rychnovském muzeu.

Část pokladu nalezeného na Rychnovsku
Profil

Objevované Rychnovsko

Rychnovsko se v posledních letech dostává více na archeologickou mapu ČR. Dříve se soudilo, že v období zemědělského pravěku bylo Podorlicko osídleno sporadicky. Ve světle nálezů učiněných v posledních 20 letech krystalizují na Rychnovsku dvě hlavní sídlení oblasti období od neolitu po změnu letopočtu. První je opočenský region a druhou okolí Kostelce nad Orlicí. Nedávno se například u Kostelce podařilo najít raritní hroby kultury se šňůrovou keramikou datované přibližně k roku 2000 před naším letopočtem.