Perun neprošel zkouškami. Armáda ho hodnotila nesmyslně, hájí se výrobce

Výrobce pancéřovaných vozidel, společnost SVOS Přelouč, se oficiálně ohradila proti vyjádření ministerstva obrany, že jí vyvinuté vozidlo Perun neuspělo ve vojskových zkouškách. Firma je vyvinula pro speciální jednotku české armády, dodat měla čtyři vozy.

Inovované speciální vozidlo Perun 4x4 pro speciální jednotku Armády ČR

Zdroj: SVOS

Podle názoru společnosti vozidlo parametry stanovené ministerstvem plní, což potvrzují platné protokoly ze zkoušek i měření. Průběh vojskových zkoušek považuje za nestandardní a neodpovídající závazným předpisům ministerstva pro tuto oblast.

Společnost předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídicí dokumentace zastupující právní kanceláři a chce se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou, uvedla firma.

Společnost SVOS uvedla, že na své náklady v rámci dobré vůle a vstřícného přístupu provedla úspěšné měření u odborné vojenské autority, státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově, pro ověření parametrů, které nejsou předmětem vojskových zkoušek, avšak kterými komise pro vojskové zkoušky neoprávněně podmiňovala jejich pokračování.

Příliš přísné podmínky

Nad rámec smluvních požadavků firma podle svého vyjádření vozidlo upravila podle požadavků armády, a to na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.

Společnost uvedla, že ministerstvo opakovaně upozorňovala na závažná porušení předpisů, která vedla k hrubému narušení vojskových zkoušek.

„Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům Armády ČR a NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání až po poškození vozidla a vystavení posádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použití speciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise,“ stojí v prohlášení.

Firma je připravena s resortem dále jednat

„Tiskovým mluvčím ministerstva obrany zmiňovaná závěrečná zpráva proto neodpovídá řídicím právním a odborným dokumentům pro vojskové zkoušky, a tudíž nemůže být platná, neboť je fakticky i právně vadná,“ uvedla společnost.

Legitimním postupem by podle ní bylo jednání smluvních stran k určení dalšího postupu, ministerstvo však o ně nemá zájem. Firma přitom stále nebyla oficiálně informována o tom, zda byl návrh závěrečné zprávy vojskových zkoušek schválen a jak bylo rozhodnuto o námitkách a nesprávnostech deklarovaných společností SVOS.

Firma je připravena s ministerstvem dále jednat. Pokud ale ministerstvo obrany bude trvat na správnosti svého postupu, firma je připravena využít své právo a možnost informovat veřejnost a profesionální média o svých námitkách a individuálně zpřístupnit dokumentaci zkoušek potvrzující její stanovisko. Protože ministerstvo nezbavilo společnost mlčenlivosti, prohlášení zatím nemůže obsahovat dokumentaci přesných porušení smlouvy.

Firma SVOS zvítězila v tendru na dodávku bojových vozidel v roce 2017, byla jediným nabízejícím, který se zavázal splnit požadavky ministerstva obrany. Kupní smlouvu na dodávku čtyř vozů podepsala firma s ministerstvem v březnu 2017.