Střídání v čele pražské policie ke spekulacím svádí, ale s Čapím hnízdem nesouvisí, ujišťuje Lerch

Ačkoli výměna šéfa pražské policie ke spekulacím svádí, s kauzou Čapí hnízdo nijak nesouvisí. V Událostech, komentářích to řekl dosavadní šéf dopravních policistů a nastupující ředitel pražské policie Tomáš Lerch. Policii v metropoli chce především personálně zabezpečit, uvedl v rozhovoru s Martinem Řezníčkem.

Video Události, komentáře
video

Lerch v Událostech, komentářích: S kauzou Čapí hnízdo mé jmenování do čela pražské policie nesouvisí

Pane generále, pojďme k několika aktuálním věcem. Policejní prezident začal mluvit o tom, že výměna na klíčových místech v české policii nemá nic společného s kauzou Čapí hnízdo, kterou vyšetřovala právě pražská policie. Nicméně její šéf, váš předchůdce v úřadu, odchází po pouhém roce. Jak tyhle spekulace vyvrátit?

Věřím tomu, že takzvaná kauza Čapí hnízdo by se bezpochyby hodila k tématu této personální výměny, nicméně opravdu to nemá nic společného a myslím, že pan policejní prezident to jednoznačně vyvrátil. Je to otázka dohody tak, jak bylo prezentováno panem policejním prezidentem.

Co můžete udělat pro to, aby se pražská policie nebála řešit i citlivé, třeba i politické kauzy?

Považuju pražské policisty za profesionály, ať už se bavíme o službě kriminální policie, nebo vnější služby, to znamená uniformované části policie. Nedomnívám se, že by doposud měli obavu šetřit jakékoliv trestné činy nebo přestupky kohokoliv a stejně tak tomu určitě bude i nadále. To znamená, že tuto obavu nesdílím. Nedomnívám se, že by policie byla pod jakýmkoliv tlakem.

Pojďme k další aktuální věci a zajímá mě váš odborný názor. Měla by policie důrazněji postupovat proti lidem, kteří šíří nenávistné nebo výhrůžné komentáře na sociálních sítích? Narážím na věc, která je vám asi známá, na aktuální událost na sociální síti Tomia Okamury a nenávistné komentáře vůči novinářce Českého rozhlasu pod příslušným textem.

Obecně bych řekl, že nenávist a neohleduplnost do společnosti nepatří. Možná bych to vztáhl ke své současné profesi (šéfa dopravní policie – pozn. red.), kde se bavíme právě o ohleduplnosti, agresivitě za volantem, která na naše silnice nepatří. To platí i o běžném životě, vždy by to mělo být o nějaké vzájemné toleranci, a pokud se objeví nějaké excesy, nebo dokonce i protiprávní jednání, tak je nejprve třeba nechat pracovat orgány činné v trestním řízení a teprve pak dělat nějaké závěry.

Zlepšit stavy

Řekl jste, že se nejdřív chcete seznámit s ředitelstvím jako takovým, a pak říci, co bude vaší prioritou. Řekněte ale alespoň obecně: Čeho chcete na pražském policejním ředitelství dosáhnout?

Vnímám, že největším problémem dneska, zejména u pražské policie – není to samozřejmě jenom u pražské policie, ale u policie jako takové – je otázka personálního stavu. To znamená, a to bude určitě jedna z mých priorit, udělat maximum, aby se nám dařilo naplňovat stavy, abychom posílili pražskou policii fyzicky, konkrétními policisty. A samozřejmě se zaměřím i na to, abychom byli schopni v celém kolektivu vedení vytvořit podmínky pro tyto policisty. To je hlavním úkolem.

Můžeme se dočkat záběru na jiné oblasti nebo pozměnění dosavadních priorit?

Opravdu se chci nejdřív seznámit s chodem pražské policie. Doposud jsem tyto zkušenosti měl zejména z oblasti dopravní služby, kde jsem velmi úzce spolupracoval jak s vedením pražské policie, tak samozřejmě s vedením dopravní policie. Dejte mi čas poznat trochu podrobněji fungování a současný stav pražské policie a pak si myslím, že určitě přijde čas na to, abychom si tyto priority upřesnili.

My vám ten čas určitě dáme, ale zároveň vám teď dám ještě jednu otázku. Bavili jste se o prioritách s policejním prezidentem? Řekl vám, co by od vás rád viděl nebo slyšel?

S panem policejním prezidentem jsme hovořili velice krátce. Opravdu za svůj úkol považuju jakousi personální stabilizaci pražské policie. Ostatní věci budou vycházet až z mého zmapování a analýzy, kterou si určitě sám udělám. Ale nejprve chci mluvit s kolegy z pražské policie.

Řidičům více záleží na bezpečnosti, říká Lerch

Jak jste to sám naznačil, odcházíte z pozice šéfa dopravní policie po více než šesti letech. Když se podíváte zpětně: Co se vám podařilo, co se vám nepodařilo?

Dlouhodobě vnímám zlepšení situace bezpečnosti silničního provozu a bezpochyby svůj podíl má i Policie České republiky. Dlouhodobě říkám, že  se spolupodílíme na bezpečnosti silničního provozu.

Na začátku svého mandátu v pozici ředitele jsem si stanovil několik priorit, které se mi podle mého názoru podařilo naplnit. Na počátku jsem mluvil o tom, že bych se chtěl věnovat bezpečnosti těch nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu, zejména chodců a jejich viditelnosti. Také jsem hovořil o tom, že mě velice trápí technický stav vozidel.

Za dobu mého působení se ve spolupráci s ministerstvem dopravy, které je gestorem zákona, podařilo dostat do zákona některá oprávnění nebo povinnosti vůči účastníkům. Oprávněním myslím oprávnění policie.

Můžeme se zde bavit o oprávnění zadržet osvědčení o registraci vozidla u závažných dopravních nehod, což jsem považoval za poměrně velký úspěch a systémové opatření. Samozřejmě zavedení reflexních prvků, které mělo velmi pozitivní dopad na snížení následků u dopravních nehod s chodci mimo obec. A v poslední řadě bych zmínil úspěšné zavádění dopravních značek upozorňujících na jízdu v protisměru.

Přešel jste to, co se vám nepovedlo, ale já bych se zeptal ještě na jednu věc. Jsou čeští řidiči ukázněnější, než když jste vstupoval do úřadu, nebo jsou, řekněme, agresivnější?

Domnívám se, že si čeští řidiči za dobu, kdy jsem působil na ředitelství dopravní policie, což už je víc než deset let, více uvědomili svou vlastní bezpečnost. Za tu dobu se opravdu změnil postoj veřejnosti k bezpečnosti silničního provozu.

Vnímám to i, řekněme, z e-mailů, různých podání, které mi občané zasílají, kdy se čím dál tím více zabývají o tom, zabývají tím, co se děje na našich silnicích. Volají de facto i po větší přítomnosti policie. Jednání a chování lidí se mění k lepšímu. Více si to uvědomujeme, a tím pádem dochází i k mírnému zlepšení. Na druhou stranu se bohužel stále řadíme mezi státy s vyšší nehodovostí, zejména s vyššími následky.

Tomáš Lerch. Děkuju mnohokrát za to, že jste přišel sem do Událostí, komentářů.

Děkuji za pozvání, hezký večer.