Krkonošský národní park se zřejmě rozdělí na čtyři zóny. Ta nejvíce chráněná zabere 20 procent

Rada Krkonošského národního parku (KRNAP) v pondělí schválila návrh nových zón. Ministerstvo životního prostředí nyní návrh pošle ke standardnímu meziresortnímu připomínkování, pak ho vydá jako vyhlášku. Nové rozdělení KRNAP by mohlo začít platit od počátku roku 2020. Rozdělení na zóny určí režim ochrany přírody v jednotlivých částech Krkonoš na dalších patnáct let.

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: KRNAP se zřejmě rozdělí na čtyři zóny

Správa KRNAP akceptovala 53 ze 125 připomínek, které se jí sešly k novému rozdělení národního parku. Dvaatřicet připomínek podle správy nebylo možné akceptovat, u 19 vysvětlila způsob, jakým je připomínka už v návrhu řešena, a 21 předložených připomínek nesouviselo s návrhem nových zón.

Důvodem ke změně zón parku je novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017 a týká se i zón. 

Aktuální uspořádání Krkonošského národního parku
Zdroj: KRNAP

Tři dosud číslované zóny odstupňované podle přísnosti ochrany přírody či pravidel péče s vyhlášením nových zón zaniknou. Vzniknou čtyři nové zóny, které ale nebudou řešit regulace a pravidla pro činnosti v národním parku. Pravidla bude určovat přímo zákon pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. 

Navržené uspořádání Krkonošského národního parku
Zdroj: KRNAP

Návštěvnost bude regulovat nově vymezené klidové území, které bude podle potřeby zasahovat i do zón s nižším stupněm kvality ekosystémů. Bude tam možný pohyb jen po značených trasách, tak jako tomu je v nynější první zóně. Klidové území by mělo být asi o 1100 hektarů větší než první zóna. Klidová území bude ministerstvo podle vedení parku vyhlašovat opatřením obecné povahy.

Přírodní zóna, do níž spadají nejcennější ekosystémy Krkonoš, jako je například arkto-alpinská tundra, bude mít rozlohu 7327,6 hektaru. To představuje 20,2 procenta rozlohy národního parku. Na přírodní zónu bude navazovat „zóna přírodě blízká“, která zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy. Ještě o stupeň níže v kvalitě ekosystémů je nově navrhovaná zóna přírodě blízká, ta má rozlohu 8106,8 hektaru, což je 22,3 procenta území KRNAP.

Zóna soustředěné péče o přírodu, která zahrnuje například louky, zabírá s rozlohou 20 702,3 hektaru 57 procent území. Zóna kulturní krajina bude nejmenší a budou do ní patřit některé části obcí v národním parku. Bude mít rozlohu 183,7 hektaru a půl procenta území KRNAP. Omezení pohybu lidí není spojeno s novou zonací, ale s vymezením takzvaného klidového území. 

Petice proti návrhu

Proti návrhu KRNAP vznikla dříve i petice, která bude adresovaná ministrovi životního prostředí.  Organizátoři posbírali 1600 podpisů. „Stopli jsme ji, když vznikla pracovní skupina. Chtěli jsme peticí mimo jiné přimět KRNAP k dialogu,“ řekl jeden z jejích autorů, podnikatel Petr Martinov.

Petice požaduje záruky, že bude moci pokračovat udržitelný rozvoj obcí, včetně budování infrastruktury a zasněžování sjezdovek. „Nechceme nic jiného, než aby se tady dalo volně žít, aby to fungovalo jako dřív, aby se hranice nezužovaly,“ řekl.

Správa KRNAP kritiku, že na projednávání návrhu bylo málo času, podle svých slov vnímá. Uvedla ale, že na to bylo pět měsíců. Mluvčí Radek Drahný připustil, že času nebylo tolik, kolik by si příprava zasluhovala. „Bylo nezbytné splnit úkol, připravit novou zonaci, plynoucí z novely zákona, a pod časovým tlakem byli všichni,“ vysvětlil Drahný.

Radu KRNAP tvoří delegáti obcí, vědců, horské služby či firem. Pro návrh hlasovalo 39, proti bylo deset členů. Pondělnímu zasedání rady předcházela jednání, na nichž subjekty působící v národním parku návrh připomínkovaly.

„Oceňuji úsilí, které všichni zúčastnění návrhu nové zonace věnovali. Děkuji všem starostkám, starostům a našim dalším partnerům, kteří svými komentáři a následně i oficiálními připomínkami pomohli celý proces dovést k dnešnímu schválení,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.