České školy by se měly víc věnovat právu, shodli se Kněžínek a Šámal

České základní a střední školy by se měly více věnovat výuce práva a celkově tak zvýšit dosud poměrně nízké právní povědomí v zemi. Shodli se na tom ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, kteří se zúčastnili konference ke 100. výročí založení Nejvyššího soudu Československé republiky.

„Právní povědomí u české veřejnosti není příliš velké. Souvisí to určitě nejenom s výchovou v rodinách, kde není od koho informace přebírat, ale s absencí výuky ve vyšších ročnících základní školy a na středních školách. Je určitě co dohánět,“ řekl ministr Kněžínek.

Také podle předsedy Nejvyššího soudu Šámala se právo ve školách vyučuje málo, anebo způsobem, který neumožňuje žákům dostatečnou orientaci. Zdůraznil, že právní řád je mimořádně složitý, pryč jsou doby, kdy právník rozuměl všemu a byl schopen poradit klientovi ve všech oblastech práva. Je prý obtížné vysvětlit veřejnosti některé specializované problémy, což potvrdil také Kněžínek.

„V době tweetů a jiných podobných krátkých sdělení se poměrně těžko vysvětlují složité otázky,“ uvedl ministr a ocenil, že Nejvyšší soud i Ústavní soud zveřejňují svá rozhodnutí v plném znění na internetu.

Ministerstvo spravedlnosti podle Kněžínka chystá do budoucna projekt na zveřejňování veškerých rozhodnutí soudů všech instancí, počínaje okresními. „Chápu to jako jistý prvek kontroly soudní moci,“ uvedl Kněžínek.

Šámal: Nezávislost je to nejcennější

Šámal s Kněžínkem při příležitosti stoletého výročí založení Nejvyššího soudu Československé republiky diskutovali také o roli soudů v proměnách doby. „Chceme nejenom vzpomínat na to, co se stalo, když se zakládalo Československo, a co nám zakladatelé vložili do jednoho z prvních zákonů, kterým byl zákon o Nejvyšším soudu. Chceme se podívat i na to, jaké role mají nejvyšší soudy v dnešní době a v budoucnosti,“ uvedl Šámal.

„Mezi jednotlivými mocemi nemají být zdi. Jde o výkon státní moci, a to za působení brzd a protivah. Je třeba připomenout, že silné a nezávislé soudnictví je základní podmínkou právního státu,“ řekl Šámal. Nezávislost je podle něj tím nejzásadnějším, co může justice nabídnout společnosti.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že nezávislost se jako jedna z mála věcí v dnešním materiálním světě nedá získat rychle anebo za peníze. Je nutné si ji „vysedět, vyvzdorovat a vytrpět“. Specifikem soudcovské práce je podle Rychetského osamělost. „Z odřeknutých obědů, z nepřijatých dárků, z osamělých nocí u počítače se rodí skutečná nezávislost soudce,“ uvedl Rychetský.

Šámal také připomněl potřebu zřízení nejvyšší rady soudnictví, která by měla řešit otázky spojené s výběrem soudců, jejich kariérním řádem a odměňováním. „Nedovedu si představit, že tyto otázky budeme řešit bez orgánu zastřešujícího justici jako celek,“ řekl Šámal a varoval před opakovaným odsouváním tématu nejvyšší rady soudnictví. Podle Kněžínka ale zřízení rady není tématem pro současné volební období.

Projev Pavla Rychetského na konferenci NS ČR a NS SR 27.42 KB