Jaké vědomosti by měli žáci získat? Plány se změní, začne se u IT a matematiky

Ministerstvo školství chce upravit požadavky na znalosti, které by měly mít děti, které opouštějí první a druhý stupeň základní školy. Rámcové vzdělávací programy, které před deseti lety nahradily osnovy, potřebují aktualizaci i podle většiny učitelů.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Vzdělávací programy jsou zastaralé, ministerstvo je chce aktualizovat

Povinná maturita z matematiky je pro někoho strašákem, pro jiného nanejvýš rozumným opatřením, pro ministerstvo školství je to ale také podnět k revizi vzdělávacích programů. Ty stanoví, jaké znalosti by měly děti získat během školní docházky.

„Byla ustavena povinná maturitní zkouška z matematiky, čili je potřeba se podívat znovu nejenom na střední, ale i základní školu,“ podotkla Olga Kofroňová z Národního ústavu pro vzdělávání, který změnu připravuje.

Na základě rámcových programů si školy vytvářejí své vlastní podrobné programy od roku 2005, kdy přestaly platit jednotné osnovy. Během dalších třinácti let se rámcové programy měnily jen drobně. Nadcházející změna ale taková být nemá. Ministerstvo odkazuje na průzkumy, podle kterých považuje současné programy za nevyhovující většina učitelů. Konkrétně by 57 procent kantorů chtělo jejich obsah zredukovat.

„Někdy je kladen důraz na věci, které člověk pro život nevyužije. Je to směřováno k tomu, aby dítě zvládlo přijímací zkoušky na další stupeň, ale pro většinu dětí to vlastně není,“ upozornil Jiří Brůžek, který nyní učí prvňáky. 

Někteří ředitelé škol a neziskové organizace se ale obávají, aby aktualizace rámcových programů nebyla tak důsledná a podrobná, že by vlastně vznikly novodobé osnovy. Podle ředitele ZŠ Lyčkovo náměstí Jana Kordy by bylo osnovám podobné, kdyby se v dokumentu objevil výčet požadovaného učiva.

Bohumil Karous ze spolku EDUin považuje za největší problém, že se o aktualizaci vzdělávacích programů takřka nic neví. „Neexistuje otevřená veřejná diskuse nebo otevřená odborná diskuse o tom, co v obsahu vzdělávání měnit,“ uvedl.

Národní ústav pro vzdělávání pedagogy uklidňuje, že jsou obavy z návratu osnov liché. Diskuse o podobě změn by pak byla předčasná, protože revize vzdělávacích dokumentů teprve začínají. Hotové by měly být v roce 2020.