Stárnutí české populace je pro zdravotnictví výzva. Zaměřte se na péči o seniory, doporučuje OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučuje českému zdravotnictví zaměřit se na efektivitu péče. Stárnutí populace podle ní nevyhnutelně povede k růstu výdajů na péči. Řekl to vedoucí pracoviště OECD pro ČR Falilou Fall. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (nestr. za ANO) podává zpráva taková doporučení, která mají zajistit, že české zdravotnictví bude finančně udržitelné.

Video 90’ ČT24 - Problémy českého zdravotnictví
video

90´ ČT24: OECD doporučuje Česku změny ve zdravotnictví

Falilou Fall z ekonomického odboru OECD uvedl, že jedna z hlavních výzev je stárnutí populace. „V současné době spotřebovávají senioři 45 procent výdajů na zdravotnictví. Pokud v této oblasti nic nepodnikneme, může to stoupnout až na 75 procent,“ vysvětlil. Do roku 2050 podle něj podíl osob nad 65 let stoupne z 18 na 30 procent.

Podle ministra Vojtěcha bude ve stárnoucí populaci stále víc lidí potřebovat následnou a dlouhodobou péči. „Musíme zajistit dostatečný počet lůžek a posilovat komunitní a domácí péči,“ dodal. 

Video Studio ČT24
video

Brífink ke zprávě OECD o stavu českého zdravotnictví

Právě domácí péče může podle ministra Vojtěcha být klíčem k péči o dlouhodobě nemocné. Úsporu by mohla přinést také reforma péče praktických lékařů, kteří by nově měli mít větší podíl na péči o chronické pacienty. Neefektivity jako jsou například duplicitní vyšetření by podle Vojtěcha mohlo odstranit i sdílení zdravotních záznamů mezi lékaři.

Milan Kubek

předseda České lékařské komory

„Zpráva OECD je zajímavá v tom, že nepřináší nic nového. Věci, které v ní jsou, říká Česká lékařská komora mnoho let. A jsem rád a doufám, že když to řekne autorita zvenku – expert, bude to česká politická reprezentace vnímat. Na problém stárnutí populace, na podfinancované zdravotnictví, na nedostatek personálu upozorňujeme dlouho.“

Milan Kubek

předseda České lékařské komory

OECD vydává hospodářský přehled pro danou zemi každé dva roky, letos poprvé má samostatnou kapitolu o zdravotnictví.

Zdravotnictví potřebuje více peněz

Možnost pro zlepšení je podle OECD také v oblasti řízení nemocnic nebo rozdílnosti kvality a dostupnosti péče v jednotlivých regionech. Navrhuje také zvýšit daň na tabák a alkohol.

Nové finanční zdroje lze podle Falla hledat jak ve státním rozpočtu, protože ČR vydává na zdravotnictví méně než okolní země, tak v oblasti spoluúčasti i vyššího zdravotního pojištění. Kterou cestou jít je podle něj na místní vládě.

Podíl výdajů zdravotnictví na HDP
Zdroj: ČT24/MZ

Organizace podle ministra také doporučuje posílit roli zdravotních pojišťoven při vyjednávání o úhradách péče nebo cílit na její hrazení za výkony, nikoliv paušálně. Posílit by Česko mělo také roli praktických lékařů v péči o pacienty, především chronické, posílit financování lékařských fakult a zaměřit se na prevenci. Všechna tato doporučení podle Vojtěcha ministerstvo už zavádí nebo chystá.

To ocenil i Falla: „Zaznamenali jsme velký pokrok, řada reforem je už v běhu a jsou v souladu s tím, co jsme doporučovali. “

OECD má 36 ekonomicky rozvinutých členských států, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Jejím deklarovaným cílem je mimo jiné koordinace ekonomické a sociálně-politické spolupráce a podpora dalšího ekonomického rozvoje.

Členství stojí podle českého velvyslance pro OECD Petra Gandaloviče 55 milionů korun ročně. „OECD shromažďuje data a porovnává takovým způsobem, abychom věděli jak se věci dělají jinde. Nemusíme tak vymýšlet to, co už někde jinde vymyšlené bylo,“ dodal.