Vláda schválila miliardy navíc pro výuku mediků: Peníze mají jít na platy i lepší vybavení učeben

V Česku budou v příštích letech chybět lékaři, vláda proto v úterý vyhradila necelých sedm miliard korun, aby mohlo na lékařských fakultách studovat o 15 procent více mediků. V roce 2020 totiž bude třetina všech lékařů v Česku starší 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. Další lékaři přitom odcházejí za lepším výdělkem do zahraničí.

Přednáškový sál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) lékaři v Česku stárnou a není dostatek absolventů medicíny, kteří by je nahradili. „Kritickou se stává situace nejen v terénní a klinické praxi, ale i v oblasti pedagogů vzdělávajících budoucí lékaře na veřejných vysokých školách,“ stojí v dokumentu pro jednání ministrů.

Vláda proto v příštích 11 letech vyčlení celkem 6,8 miliardy korun navíc. „Každý rok při přijímačkách na lékařských fakultách zůstane přes dva tisíce úspěšných uchazečů takzvaně pod čarou. Byl zcela logický krok finančně fakulty podpořit, aby navýšily své kapacity,“ dodal ministr Vojtěch.

Podle dokumentu pro jednání vlády je třeba v první řadě zlepšit mzdové podmínky akademických pracovníků, ti totiž často odcházejí z finančních důvodů do klinické praxe. Podporovat je třeba zejména mladé pedagogy a postupně spolu s růstem počtu studentů navyšovat počty učitelů.

Podle Asociace děkanů lékařských fakult si lékaři-učitelé ve stejném věku a při stejném vzdělání přijdou asi na polovinu proti kolegům v nemocnicích.

Teď chybí na lékařských fakultách nejvíc učitelé anatomie, často jsou v důchodovém věku. Ve výuce je tak nahrazují absolventi přírodovědných oborů. Navíc se podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude nedostatek lékařů i lékařů-učitelů prohlubovat.

Peníze z navýšení rozpočtů fakult by měly jít také na zlepšení technického zajištění výuky. Mohou se vynaložit na obnovu a doplnění inventáře, přístrojového a laboratorního vybavení nebo rozšíření výukových prostor.

Vysoké školy dostanou 12,5 miliardy na opravy či výstavbu budov

Babišova vláda v úterý kývla také na program rozvoje a obnovy infrastruktury vysokých škol. Do roku 2027 tak má jít na investice vysokých škol ze státního rozpočtu přibližně 12,5 miliardy korun. Z peněz by se měly financovat rekonstrukce starých budov nebo stavby nových a rovněž nákup lepšího vybavení.

„Program byl připravován ve spolupráci s vysokými školami a na základě jejich investičních a rozvojových potřeb. Jeho cílem je zkvalitnění a modernizace studijního a akademického zázemí pro studenty a jejich učitele,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Vysokoškolská kolej
Zdroj: ČTK
Autor: Josef Vostárek

Podle něj program otevře i cestu ke zlepšení stavu studentských kolejí a menz. Na jejich podporu bude z programu vyčleněno 2,5 miliardy korun a veřejné vysoké školy budou o tyto finanční prostředky soutěžit v postupně vyhlašovaných výzvách. První z nich lze podle ministerstva očekávat koncem letošního roku.

  • Univerzita Karlova letos zaplatí za rekonstrukce a stavby budov zhruba 1,7 miliardy korun z rozpočtu a další zhruba dvě miliardy z evropských dotací.
  • Masarykova univerzita v Brně si naplánovala investice za asi 1,4 miliardy korun.
  • Nové budovy se letos rozhodla stavět také Česká zemědělská univerzita v Praze, a to za více než 900 milionů korun.

Dotace by měly směřovat zejména na rekonstrukci budov a na stavbu a nákup nových prostor univerzit. Použít se budou moct také na opatření, která mají vést k úsporám energií, a na zavádění nových informačních a komunikačních technologií, nákup přístrojů a dalšího vybavení.

Předseda České konference rektorů Tomáš Zima, který stojí i v čele Univerzity Karlovy, rozhodnutí vlády o investičním programu uvítal. „Je to poprvé po mnoha letech, kdy bude možné ze státního rozpočtu čerpat prostředky na rekonstrukce kolejí, a věřím, že to je další prvek, který umožní zkvalitnit průběh studia.“