Biskup Hlouch by mohl být blahořečen. Komunisté ho drželi 18 let v izolaci

Vatikán souhlasil se zahájením blahořečení někdejšího českobudějovického biskupa Josefa Hloucha (1902 - 1972). Blahořečení je jedním ze stupňů procesu, který směřuje k prohlášení člověka za svatého. Hlouch se postavil proti komunistické totalitě, a řadu let byl za to perzekvován.

Video Události v regionech (Praha)
video

UvR: Začal proces blahořečení biskupa Hloucha

„Osobnost Josefa Hloucha je významná tím, že dokázal probouzet v lidech lidovou zbožnost, která byla nositelkou víry i dalším generacím. Dodnes je mnoho pamětníků, kteří vzpomínají na nejrůznější liturgická setkání s tímto biskupem. A od nich přišla i výzva, zda bychom nezahájili beatifikační proces,“ řekl současný českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.

O zahájení procesu blahořečení požádal na podzim 2015 Českou biskupskou konferenci, která musí schválit zahájení diecézní fáze blahořečení. Po jejím souhlasu podal v listopadu 2017 žádost Vatikánu, který ji po třech měsících také schválil.

„Ze strany Svatého stolce nic nebrání tomu, aby proces beatifikace a kanonizace jmenovaného Služebníka Božího Josefa Hloucha mohl být dokončen,“ napsal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení.

Video Studio ČT24
video

Proces blahořečení biskupa Hloucha

Proces svatořečení má vždy dvě fáze - první v diecézi a druhou v Římě. Zahájení procesu blahořečení oznámí kněží ve farnostech a vyzvou lidi znalé Hlouchova života, aby dosvědčili, jestli je blahoslavení oprávněné. Diecézní komise vyslechne svědky a materiál pak pošle do Říma. Kročil oznámil souhlas Vatikánu ve čtvrtek v 09:30 na mši při svěcení olejů v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.  

Hlouch je podle Kročila známý svou mimořádnou a neutuchající láskou k bližním, odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, internace a krutého teroru. Kročilovou ambicí je, aby se svatořečení uskutečnilo do konce jeho biskupského mandátu, tedy do 18 let. 

18 let izolovaný od světa

Devátý českobudějovický biskup Josef Hlouch se narodil 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Na kněze byl vysvěcen roku 1926 v Olomouci. Byl profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci a od roku 1947 českobudějovickým biskupem. Úřad zastával až do své smrti v roce 1972, ale 18 let byl kvůli odporu vůči komunistické totalitě v nucené izolaci.

Martin Weis: Biskup Josef Hlouch – známý i neznámý 335.13 KB

Mezi lidmi byl Hlouch velmi oblíbený, a to jak mezi katolíky, tak nevěřícími. Po komunistickém převratu v roce 1948 se ale několikrát dostal  do konfliktu s totalitní mocí kvůli proticírkevnímu postoji režimu a snaze komunistů o odstřižení tuzemských katolíků od Vatikánu. V kádrovém posudku z 50. let je označovaný jako tvrdý a nebezpečný třídní nepřítel.

Od května 1950 byl proto internován ve své rezidenci, kde byl izolovaný od okolního světa. Nesměl přijímat žádné návštěvy a dům hlídala Státní bezpečnost. V roce 1952 byl v akci „H“ odvezen do opuštěného kláštera v Kadani. 

Do diecéze se mohl vrátit až 9. června 1968, kdy se opět ujal svého úřadu. Zemřel 10. června 1972 v Českých Budějovicích po velmi tvrdém výslechu StB. Podle historika Marka Šmída byl Hlouch tvrdě mučen a bolestivě zraněn. Na jeho zdraví se podepsal i stupňující se nátlak krajského církevního tajemníka Drozdka. Hlouch je pohřben na hřbitově u sv. Otýlie.

V procesu směřujícímu k prohlášení člověka za svatého je v katolické církvi kandidát prohlášen postupně za služebníka Božího, ctihodného a blahoslaveného, a poté nakonec za svatého.

Církev usiluje o svatořečení více českých osobností. Beatifikační proces kardinála Josefa Berana začal už v roce 1998 a svatořečen by měl být i kněz Josef Toufar, umučený komunistickou StB.