Referenda přinesla pat i rozhodnutí o jediný hlas. Lidé odmítli průtah, betonárku i těžbu štěrkopísku

Souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny se konalo i devět místních referend. Nejednoznačně skončilo to, které mělo určit budoucnost historického centra ve Velkém Meziříčí, kde je referendum vzhledem k vysoké účasti platné, ale výsledek byl takový, že o jediné procento vedení město k ničemu nezavazuje. Závazný je naopak výsledek hlasování o bazénu v Zubří, kde vše rozhodl jediný hlas.

Místní referendum proběhlo v Cerhenicích a na dalších osmi místech souběžně s volbami

Zdroj: ČTK Autor: Josef Vostárek
/*json*/{"map":{"lat":49.618993981223106,"lng":17.82532301752927,"zoom":9,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.07124366044475,"lng":15.072212219238281,"type":"1","description":"Cerhenice: ANO odkoupení sokolovny"},{"lat":49.98175067984473,"lng":14.57834243774414,"type":"1","description":"Dobřejovice: NE výstavbě betonárky"},{"lat":50.160624929999365,"lng":14.31467056274414,"type":"1","description":"Velké Přílepy: NE trase obchvatu"},{"lat":50.43400120470291,"lng":14.253902435302734,"type":"1","description":"Vědomice: NE trase přeložky silnice"},{"lat":50.6094976908437,"lng":15.50668716430664,"type":"1","description":"Jilemnice: NE rekonstrukci koupaliště"},{"lat":50.65609950798926,"lng":14.72494125366211,"type":"1","description":"Mimoň: NE silničnímu průtahu"},{"lat":49.35711014270183,"lng":16.013259887695312,"type":"1","description":"Velké Meziříčí: nezávazné ANO rekonstrukci náměstí"},{"lat":49.35643927612489,"lng":17.364578247070312,"type":"1","description":"Chropyně: NE těžbě štěrkopísku"},{"lat":49.466339110826056,"lng":18.092422485351562,"type":"1","description":"Zubří: ANO stavbě bazénu"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Aby bylo místní referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent voličů. Ve Velkém Meziříčí, kde se radnice ptala, zda má začít projektová příprava obnovy historického centra podle vítězného návrhu architektonické soutěže, jich hlasovalo 37 procent.

Aby však bylo rozhodnutí zároveň závazné, musí pro některou variantu hlasovat nadpoloviční většina účastníků, kteří však zároveň představují alespoň 25 procent všech oprávněných voličů. To se nestalo, i když jen o jedno procento. Přípravu na úpravy centra si přeje zahájit 64,5 procenta účastníků referenda, což je ovšem 24 procent všech voličů. O jedno procento tak není výsledek závazný.

Místostarosta Josef Komínek (ČSSD) se obává, že takový výsledek situaci ve městě neuklidní. Části obyvatel se totiž nelíbí vítězný návrh na úpravy v centru, zastupitelstvo proto oslovilo autora, který se umístil na druhém místě. „Těžko hodnotit, co to pro město znamená. Situaci to neuklidní, diskuse budou pokračovat. Byl bych rád, kdybychom se dohodli,“ komentoval místostarosta Komínek výsledek.

Velmi těsný byl také výsledek referenda v Zubří. Konání referenda nařídil Nejvyšší správní soud, otázka se týkala výstavby krytého bazénu s multifunkčním centrem. Hlasování je platné i závazné, přišlo 57 procent oprávněných voličů. 72 lidí ale odevzdalo neplatný volební lístek. Buď hlasovali pro obě možnosti nebo svoji volbu na lístku špatně označili. Z platných volebních lístků pak vyplývá, že otázka rozdělila město takřka přesně na dvě poloviny. Pro stavbu bylo 1240 lidí, proti ní 1239. Nicméně výsledek (ano stavbě bazénu) je platný a závazný.

Vedení města tak může být spokojeno. Odpůrcům bazénu vysoké náklady vadí, obávají se zadlužení města. Naopak jeho zastánci včetně starosty Lubomíra Vaculína (ČSSD) tvrdí, že areál pozdvihne kvalitu života ve městě. Potřebný úvěr je prý radnice schopna splatit za pět let. „Nedá se mluvit o zadlužení, ale o investici do budoucna,“ uvedl Vaculín.

Jasné ne naopak řekli obyvatelé Chropyně plánu na těžbu štěrkopísku v lokalitě Hejtman v katastru města. K referendu přišlo přes 50 procent obyvatel a jen asi 15 procent těžbu podpořilo.

„Výsledek referenda mě překvapil, ale jsem ráda, že občané využili možnost se k věci vyjádřit,“ poznamenala starostka Věra Sigmundová (ČSSD). Podle ní zastupitelé na základě výsledků hlasování změní územní plán, aby těžba v lokalitě Hejtman nebyla možná.

V Dobřejovicích pak občané odmítli plánovanou výstavbu betonárky. Hlasovalo téměř 70 procent oprávněných voličů a více než tři čtvrtiny z nich betonárku nechtějí. Výsledek hlasování je tedy závazný.

Obec se však podle starosty Jiřího Kappela (SNK Dobřejovice občanům) ve smlouvě s firmou zavázala, že bude podporovat změnu územního plánu. Firma na základě toho koupila příslušný pozemek. „Nyní musíme napsat dopis pověřené obci, že budeme chtít, aby se nepřihlíželo ke změně územního plánu na tomto pozemku,“ dodal starosta. Obává se proto žaloby a případného výsledku soudního řízení.

„Ne“ zaznělo také v Jilemnici, kde se iniciátoři referenda snažili zastavit přestavbu koupaliště, protože považují stávající projekt za příliš nákladný. Chtějí, aby vznikl buď biotop, nebo proběhla rekonstrukce starého koupaliště. Hlasovalo 43 procent voličů a z nich bylo proti stávajícímu plánu na rekonstrukci koupaliště za 76 milionů korun téměř 82 procent.

Zastupitelstvu nezbývá než projekt zastavit, řekla v reakci na výsledek starostka Jilemnice Jana Čechová (SNK Jilemnice).

Odmítavé postoje mají lidé také ke třem silničním stavbám. V Mimoni odmítli stavbu průtahu, který má nahradit současné rozdělení průchozí silnice II. třídy do dvou jednosměrných ulic. Projekt by podle odpůrců prakticky zničil centrum města. Podle starosty Františka Kaisera (Mimoňská obroda) ale bylo referendum zbytečné, město již s průtahem nepočítá a připravuje obchvat. To potvrdil i vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

Ve Vědomicích hlasovala převážná většina z 63 procent voličů, kteří k referendu přišli, proti trase obchvatu sousední Roudnice, jak s ní počítá Ústecký kraj, a která by zasáhla do vědomického katastru.

Ve Velkých Přílepech potom lidé odmítli trasu obchvatu, s jehož výstavbou počítá Středočeský kraj v rámci zkapacitnění silnice spojující dálnice D8 a D7 v trase paralelní s nedokončenou částí Pražského okruhu. Část obyvatel se obávala, že by obchvat vedl příliš blízko zástavbě.

Přílepská starostka Věra Čermáková se před hlasováním postavila na stranu kraje. Po jeho skončení hovořila o pochybnostech o regulérnosti. „Mám tady spoustu stížností občanů,“ uvedla. Výsledek je nicméně platný, přišlo 45 procent voličů a většina z nich byla jak proti zanesení koridoru silnice do územního plánu obce, tak proti stavbě sjezdu z přeložky.

Souhlasu občanů se svým plánem se naopak dočkala radnice středočeských Cerhenic. V referendu prošel návrh na odkoupení sokolovny, kde se chystá současný provozovatel zavřít hostinec a nabízí objekt městysu.