Podle školní inspekce je příliš mnoho středoškoláků omluveno z tělocviku

Do tělocvičny nechodí vůbec nebo dlouhou dobu jen sedí na lavičkách. Podle školní inspekce je na středních školách příliš mnoho studentů, kteří jsou úplně nebo částečně osvobozeni od tělocviku. Skoro 80 procent učitelů přitom zaznamenalo, že se pohybové dovednosti žáků za posledních deset let zhoršily.

Video Události
video

Podle školní inspekce je příliš mnoho středoškoláků osvobozeno z tělocviku

Česká školní inspekce zjistila, že v průměru připadá na jednu střední školu skoro devět studentů, kteří jsou z tělesné výchovy uvolněni částečně. A dokonce 18 studentů, kteří nesmí cvičit vůbec. Podle inspekce by se vlastně v každé střední škole dala z těchto žáků složit jedna celá třída.

Roli může hrát to, že mládež málo sportuje a studenti jsou v pubertě. Dalším faktorem ale může být i to, že je na 2. stupni základních škol aprobovaná jen necelá polovina tělocvikářů. „U těch dětí dochází v jejich vývoji k významným změnám, které ale nejsou kompenzovány například zdravotní tělesnou výchovou na základních školách,“ kritizuje ústřední školní inspektor Tomáš Zapletal. 

Podle většiny učitelů se pohybové schopnosti žáků zhoršily
Zdroj: ČT24

Skoro 80 procent učitelů tělocviku si pak stěžuje, že pohybové dovednosti studentů se za posledních deset let zhoršily. „Řada studentů není schopna udělat ani kotoul vpřed, o kotoulu vzad už vůbec nemluvím,“ upozorňuje tělocvikář Petr Kuba.

Na základních školách tělocvik třetí nejméně oblíbený předmět 

Podle průzkumu, do kterého se zapojilo 80 tisíc českých školáků ze základních škol, je tělocvik mezi dětmi třetí nejméně oblíbený předmět. Výzkum také ukázal jeden zdánlivý paradox: Děti z menších obcí a vesnic jsou totiž v porovnání s těmi z měst méně pohybově zdatné. Podle expertů ale toto zjištění není překvapivé, protože velká města nabízejí mnohem víc sportovišť. Děti si tam můžou vybrat, která disciplína je baví. 

Nejlépe si vedly pražské děti, úspěšné byly i ty z Libereckého a Zlínského kraje. Naopak nejhorší výsledky mají školáci z Vysočiny, Plzeňského a Středočeského kraje.