Ústavní soudce Suchánek měl blízko k ČSSD a mohl by být podjatý. Přišel o kauzu Lidový dům

Stížnost právníka Zdeňka Altnera v kauze Lidový dům nebude řešit jako zpravodaj ústavní soudce Radovan Suchánek. Podle jeho kolegů by Suchánkova dlouholetá vazba na ČSSD mohla vyvolat pochybnost o jeho objektivitě. Sám Suchánek se podjatý necítil.

„Ústavní soud se musí při své rozhodovací činnosti citlivě vyvarovat veškerých kroků, které by mohly vést k pochybnostem o jeho nikoli nestranném rozhodování. Právě v tomto případě bude jistě transparentnější a pochyby méně vzbuzující, bude-li jako soudce zpravodaj určen soudce jiný. Tím zdaleka není předjímáno, jak bude nakonec o stížnosti (jen proti procesnímu rozhodnutí) rozhodnuto,“ stojí v usnesení.

Altner letos na jaře vyhrál spor se sociální demokracií, kterou zastupoval ve sporu o Lidový dům. ČSSD mu musí zaplatit 18,5 milionu a smluvní pokutu, která za 5734 dní činí 318 milionů korun. Sociální demokraté se proti rozsudku odvolali a požadovali i odklad vymahatelnosti, se kterým Nejvyšší soud souhlasil. Platit tedy zatím nemusí.

Altner: Suchánek může být podjatý

Na to Altner reagoval ústavní stížností. Podle něj by vyplacení peněz ČSSD nezpůsobilo závažnou újmu, jak tvrdil Nejvyšší soud. „Usnesení Nejvyššího soudu žádnou konkrétní závažnou újmu hrozící ČSSD nepopisuje,“ napsal ve stížnosti.

Altner také upozornil na možnou podjatost Suchánka i předsedy soudu Pavla Rychetského. V souvislosti se Suchánkem zmínil i jeho spolupráci s politiky ČSSD, například Zdeňkem Jičínským, Jitkou Kupčovou nebo Zdeňkem Škromachem. Suchánek měl i stranické funkce, například v ústřední právní komisi. Podle svého životopisu byl členem ČSSD v letech 1998 až 2013.

Právě Suchánkovi přitom stížnost podle rozvrhu práce připadla. Sám uvedl, že se „necítí být podjatý ani ve vztahu k věci, ani k účastníkům řízení“. Ostatní soudci však nesouhlasili. „V daném případě se jedná o natolik specifické a silné okolnosti, že zakládají důvodné pochybnosti přinejmenším o objektivní nepodjatosti soudce zpravodaje,“ stojí v usnesení.