V Plzni byla zahájena stavba dvou hlavních tahů za miliardu korun

Plzeň - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes v Plzni dvě důležité stavby silnic první třídy za více než 1,1 miliardy korun. Jde o dva poslední přivaděče k dálnici D5 Praha - Plzeň - Rozvadov, které výrazně ulehčí centru města. Hlavní část staveb má být hotova do konce příštího roku, uvedl ředitel ŘSD Plzeň Zdeněk Kuťák.

„Obě silnice, financované Státním fondem dopravní infrastruktury, budou hotové nejdéle v říjnu 2010. Rychlost výstavby bude záviset na přísunu peněz, stavbaři by akce zvládli dříve,“ dodal.

Největší investicí za 880 milionů korun je více než kilometr dlouhý přivaděč Tyršův sad - Sukova na Borech na silnici I/27, který povede kolem věznice k okružní křižovatce v Sukově ulici. „Terénní úpravy už začaly, letos na stavbu půjde 120 milionů Kč.“ řekl Kuťák.

Hlavní část stavby bude čtyřproudová silnice, na které vzniknou dva mosty. Jeden přes trať Plzeň - Klatovy, druhý na mimoúrovňové křižovatce budované silnice I/27 a Dobřanské ulice, tedy silnice III. třídy. V Kaplířově ulici vybuduje ŘSD lávku pro pěší. Plzeň přispěje na stavbu 99 miliony korun.

Podle šéfa ŘSD Alfreda Brunclíka stavba odlehčí Klatovské třídě, silně frekventovanému tahu v Plzni. Zároveň umožní pokračování plzeňského průtahu I/27 sever - jih v úseku Sukova - Přemyslova - Karlovarská. Silnice I/27 je podle Brunclíka dálkovou trasou mezinárodního významu, propojující Šumavu s Plzeňskem a severními Čechy. Stavba naváže na dálniční přivaděč Ejpovice - Sulkov a na mimoúrovňovou křižovatku Tyršův sad a na první stavbu Tyršův sad - Sukova.

Druhou zahájenou silnicí za 333 milionů korun je pokračování přivaděče I/20 v městské části Slovany z ulice K Dráze, od bývalých železničních závor v Koterově do Jasmínové ulice. Jde o 740metrový úsek čtyřproudové komunikace a 260 metrů dlouhé napojení na Koterovskou ulici. ŘSD má na něj letos 137 milionů Kč. Plzeň se na stavbě podílí 59 miliony Kč.

Stavba, která je prodloužením dálničního přivaděče dál k Jasmínové ulici, výrazně odlehčí části Nepomucké třídy, městské tepně na České Budějovice. Dále umožní pokračování průtahu silnice I/20 Plzní ve směru Nepomuk - Karlovy Vary. „Výhledově plánujeme propojit silnici I/20 až k Rokycanské ulici a následně až na Studentskou ulici. Dále by komunikace pokračovala po stávající silnici I/20 na Karlovy Vary,“ uvedl Brunclík. Výhodou nové trasy silnice I/20 je to, že povede převážně mimo obytnou zástavbu v souběhu s železniční tratí.