ROPID poprvé zhodnotil příměstské vlaky

Praha – Organizace ROPID, která objednává v Praze a okolí veřejnou dopravu, začala letos hodnotit, nakolik plní České dráhy požadavky, za které dostávají peníze. Podle výsledků za první čtvrtletí, které ROPID zveřejnil, mají dráhy největší nedostatky v informování cestujících. V lednu během sněhové kalamity se také nedařilo drahám dodržovat jízdní řády, problémy jsou také s nasazováním nízkopodlažních souprav.

Jízdní řád dodržely regionální vlaky ČD zahrnuté do Pražské integrované dopravy z 92,3 procenta, ROPID po nich chce pouze 80procentní přesnost. Výrazné však byly výpadky objednaných spojů, dráhy tak ujely o něco méně kilometrů, než měly. Podle ROPIDu to byl výsledek lednové sněhové kalamity, během které musely dráhy zrušit řadu spojů.

Nejhorší je situace s informováním cestujících jak ve vlacích, tak na zastávkách. Ve vozidlech byly splněny požadavky ROPIDu zhruba v polovině případů – především chybělo řádné označení linek a další informace o integrovaném systému. Nádraží a zastávky nesplňovaly požadavky ve více než 80 procentech, když na nich chyběly jízdní řády nebo informace o integrované dopravě. Podle ROPIDu je to částečně výsledek toho, že zastávky patří Správě železniční dopravní cesty, dráhy tak situaci nemohou ovlivnit.

Část informací, podle kterých ROPID posuzoval plnění kritérií, dodaly samotné České dráhy – především údaje o zpoždění vlaků nebo dodržování přípojů. Další body hodnotili tzv. fiktivní zákazníci, kteří pravidelně hodnotí ve vlacích a na nádražích úplnost informací, čistotu nebo chování personálu.

Jednou za měsíc potom ROPID a ČD řeší zjištěné nedostatky. „Postupné řešení jednotlivých nedostatků přináší poměrně brzy své ovoce. Doufáme, že tomu tak bude i nadále. V nastaveném systému kontrol rozhodně nepolevíme. Stále je totiž co zlepšovat,“ upozornil Pavel Procházka, jenž je pověřený řízením organizace ROPID.