Právnická fakulta v Plzni zrušila 12 diplomů

Plzeň – Plzeňská právnická fakulta zrušila dvanáct protiprávně vydaných diplomů svým absolventům. Ve třech případech mají přijít absolventi o dva tituly najednou. Univerzita tak po téměř roce a půl dokončila proces rušení titulů. Většina z těch, kterým byly diplomy odebrány, jsou držitelé magisterského titulu. Jejich jména ale škola tají. Podle vedení školy se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat. Hlavní viníci celé aféry, tedy členové bývalého vedení fakulty v čele s Milanem Kindlem, bez trestu nezůstanou, potvrdila rektorka Ilona Mauritzová. Univerzita má prý dost důkazů, aby na ně mohla podat trestní oznámení.

Na plzeňských právech předloni vypukla aféra s opsanými pracemi a takzvanými rychlostudenty. Od té doby se čeká, kolika lidem univerzita odebere titul kvůli vážnému a věcnému pochybení při studiu. Termín, který si škola dala pro uzavření celé agendy kolem podezřelých studií některých absolventů, vypršel ve čtvrtek.

Podle Práva jsou mezi bývalými studenty, kteří zvládli pětiletý obor za pár měsíců, státnice vykonávali v den, kdy komise vůbec nezasedala, nebo jim chyběly zkoušky a zápočty, například Jan Harangozzo z kauzy podvodných konkurzů kolem soudce Jiřího Berky, děti zavražděného kontroverzního podnikatele Františka Mrázka Monika a Michal či šéf Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl.

Video Reportáž Miroslavy Vildové
video

Reportáž Miroslavy Vildové

Univerzita možná podá trestní oznámení na bývalé vedení

Zrušení tituly:

  • 1x titul bakalář (Bc.)
  • 7x titul magistr (Mgr.)
  • 3x titul doktor práv (JUDr.)
  • 1x titul PhD - velký doktorát

ZČU dnes uvedla, že zvažuje podání trestního oznámení na bývalé vedení plzeňské právnické fakulty, za jehož éry největší polistopadová aféra v českém vysokém školství vznikla. „Díky jednotlivým správním řízením disponuje ZČU dostatečným důkazním materiálem, z něhož vyplývá podezření z možného naplnění skutkové podstaty zneužití pravomoci veřejného činitele ze strany předchozích představitelů fakulty,“ uvedl expert fakulty František Korbel. Poznatky bude ZČU konzultovat s právní kanceláří Tomáše Sokola a do dvou tří týdnů se rozhodne, zda oznámení podá.

„Proti rozhodnutí o zrušení diplomu přišlo jedno odvolání, které jsme postoupili ministerstvu školství. Podle našeho názoru odvolání v těchto případech možné není,“ uvedl Korbel a dodal, že zatím není ani známo, že by někdo podal na školu žalobu. Vedení univerzity chce ale nadále s bývalými studenty, jimž titul odebrala, jednat.

Student, jemuž byl zrušen protiprávně vydaný diplom, je nadále studentem v příslušném studijním oboru, neboť podle Korbela nebylo vydáno rozhodnutí o ukončení jeho studia. „Věc se vrací na fakultu a její děkan musí posoudit, zda tyto osoby splňují důvod pro vyloučení ze studia a v takovémto případě by měl vydat navazující rozhodnutí,“ dodal. Pokud podle něj zákonný důvod pro ukončení studia není, tak jsou tito lidé nadále studenty fakulty a mohou dostudovat.