Praha převezme čtyři velké nemocnice

Praha - Praha má převzít od státu čtyři velké nemocnice: Homolku, Bulovku, Thomayerovu nemocnici a podolskou porodnici. Shodli se na tom primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Převod nemocnic je součástí nového generelu pražského zdravotnictví a musí mu předcházet změny zákonů.

Generel pražského zdravotnictví vymezuje rámec spolupráce mezi hlavním městem a státem. Praha zatím žádnou svoji komplexní nemocnici nemá, což jí znemožňuje ovlivňovat zdravotnictví v metropoli. Přispívá na chod pražských lékařských pohotovostí a zdravotnickou záchrannou službu. Je také zřizovatelem několika menších zdravotnických zařízení. Většina zařízení patří státu nebo soukromníkům.

„Jsme přesvědčeni o tom, že takovýto nástroj velmi významně změní kvalitu péče o občany Prahy a ovlivní náklady na zdravotní péči,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda. „Obyvatelstvo Prahy stárne. Je potřeba na demografický vývoj reagovat i v otázce lůžkové péče,“ dodal primátor.

Prvním viditelným krokem nové koncepce pražského zdravotnictví by mohla být příprava na přeměnu Nemocnice Na Bulovce, kde město vlastní velkou část staveb a pozemků, na metropolitní nemocnici.

Příprava na privatizaci?

Převod čtyř velkých nemocnic pod město vyvolal reakce napříč politickým spektrem. Nesouhlasí s ním stínový ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD). Podle něj je to jen příprava na budoucí privatizaci špičkových zdravotnických zařízení: „Nejde o nic jiného než připravit privatizaci. Připravit ukradení těchto zdravotnických zařízení z majetku státu někam jinam. Podle mých informací to ani aktéři nevyloučili. Řekli, že v nejbližších letech po převodu se s privatizací nepočítá, ale co bude v dalších letech, neví.“ Krok kritizuje i předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Boris Šťastný (ODS). „Mám jasné informace, že existuje silný zájem narodních i nadnárodních ekonomických skupin zprivatizovat Homolku,“ řekl. Primátor Svoboda ale ujišťuje, že v příštích třech letech privatizaci nemocnic nechystá. O jejich budoucnosti se prý rozhodne až v příštím volebním období. 

Informace rovněž zaskočila i samotné nemocnice. „Jde o novou informaci a nový posun v koncepci pražského zdravotnictví,“ uvedla mluvčí Thomayerovy nemocnice Martina Štanclová.

Thomayerova nemocnice
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba

Nemocnice Na Bulovce
- Otevřena v červnu 1931, do loňského prosince byla fakultní nemocnicí. O označení přišla spolu s Thomayerovou nemocnicí na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, rozsah péče ale zůstal zachován.
- Nemocnice se zaměřuje na úrazovou chirurgii. Má velké AIDS centrum či úspěšnou plastickou chirurgii, její infekční klinika je jako jediná v ČR schopna zajistit péči o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi. Vyhlášená je také ortopedická klinika, neurologie či oční oddělení.
- Nemocnice má přes 1 200 lůžek. V roce 2010 zde bylo hospitalizováno přes 44 000 pacientů a ambulantně ošetřeno více než 556 000 pacientů. Má přes 2 000 zaměstnanců, z nich je více než 350 lékařů.
    
Nemocnice Na Homolce
- Navazuje na činnost Sanatoria poštovních zaměstnanců, pozdějšího Státního sanatoria a Státního ústavu národního zdraví, které sloužily pro léčení nejvyšších představitelů komunistického režimu. Po listopadu 1989 se zařízení, sídlící nedaleko motolské nemocnice v nové budově z let 1984-1989, otevřelo veřejnosti.
- Nemocnice se specializuje na tři oblasti. Kromě dvou programů s celostátní působností (neurologicko-neurochirurgický a kardiovaskulární program) nabízí toto zdravotnické zařízení zejména pražským pacientům ambulantní internu a chirurgickou, ortopedickou nebo urologickou péči.
- Od roku 1992 je zde instalován Leksellův gama nůž.
- Nemocnice podle výroční zprávy za rok 2010 nabízí 357 lůžek, hospitalizovala přes 19 000 pacientů. Má přibližně 1 800 zaměstnanců. 
    
Thomayerova nemocnice
- Historie nemocnice sahá do roku 1928. Zpočátku zařízení fungovalo jako sociální ústav; po druhé světové válce ale bylo přeměněno na nemocnici. Od roku 1954 nese jméno Josefa Thomayera, významného českého lékaře a zakladatele české interní medicíny. Od roku 1984 do začátku letošního roku měla nemocnice v názvu přívlastek fakultní.
- Zaměřuje se především na pediatrické obory, traumatologii, onkologii a pneumologii. Poskytuje zázemí občanům Prahy v krizových situacích.
- Má necelých 1 000 lůžek. Ročně hospitalizuje na 40 000 nemocných a ambulantně ošetří okolo 700 000 pacientů. V roce 2010 měla 2 167 zaměstnanců.
    
Ústav pro péči o matku a dítě
- Areál nemocnice byl otevřen v roce 1914 jako Pražské sanatorium. Počátkem března 1951 zde vznikl Ústav pro péči o matku a dítě (spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence).
- Je jedním z nejvýznamnějších českých pracovišť pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie. Poskytuje komplexní péči ženám během těhotenství a porodu. Součástí ústavu je perinatologické centrum, kde se koncentrují ženy s problémy, které se mohou vyskytnout během těhotenství, a poskytuje péči o novorozence s nízkou porodní hmotností.                                                                                                              - Za rok 2011 uskutečnil 5 075 porodů, při kterých přišlo na svět 5 224 dětí.

                                                                                                                       (ČTK)


Video Reportáž Petra Vaška
video

Reportáž Petra Vaška

Reportáž Petra Vaška

udal 20 3 2012

Studio ČT24: Převedení nemocnic pod Prahu