ÚOHS zrušil Národnímu muzeu stomilionový tendr na rekonstrukci

Brno - Národní muzeum chybovalo ve zhruba stomilionovém tendru na částečnou rekonstrukci bývalé budovy Federálního shromáždění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí je pravomocné, muzeum se proti němu neodvolalo. 

Výběrové řízení bude zhruba do měsíce zadáno znovu. „Na základě tohoto rozhodnutí teď upravíme zadávací dokumentaci po projektové stránce v duchu prováděcích vyhlášek, které nabyly účinnosti letos v září. Ve spolupráci s novým administrátorem jsme připravili rozhodnutí o ukončení výběrového řízení. Současně uděláme do věstníku veřejných zakázek oznámení, že řízení bude znovu vypsáno,“ informoval náměstek ředitele pro investiční rozvoj Milan Plaček. 

Národní muzeum zakázku s předpokládanou hodnotou 96 milionů korun vypsalo loni v prosinci. Do tendru se přihlásilo celkem devět firem. Muzeum podle ÚOHS chybovalo například tím, že v zadávací dokumentaci prodloužilo dobu trvání zakázky z 15 na 22 měsíců a tuto dobu neuveřejnilo v informačním systému veřejných zakázek.

Další chyby byly v požadavcích na zpracování nabídky, které nebyly vymezeny transparentně. Porušena byla i zásada rovného zacházení. Zadavatel vyloučil čtyři firmy, aniž si oproti jiným čtyřem uchazečům vyžádal vysvětlení jejich nabídek.  

Národní muzeum se zavřelo loni v létě. Během pětileté generální rekonstrukce, první takového rozsahu ve 120leté historii stavby, budou vytvořeny nové výstavní prostory v suterénu, vyhlídka v kopuli a tunel spojující historickou budovu s objektem bývalého Federálního shromáždění. Národní muzeum díky tomu zdvojnásobí výstavní prostory na 11 300 metrů čtverečních v obou budovách. Rekonstrukce vyjde na 4,5 miliardy korun.

Historická budova NM byla otevřena 18. května 1891. Novorenesanční palác na konci Václavského náměstí se stal nejnavštěvovanější muzejní budovou v České republice. Množství cenných exponátů, stálých expozic a dočasných tematických výstav sem přilákaly za posledních deset let bezmála čtyři miliony návštěvníků.

Na stavu objektu se nepodepsalo jen postupné opotřebení. Na konci 2. světové války 7. května 1945 ji zasáhla letecká bomba, v srpnu 1968 poškodily průčelí kulky ze samopalů vojsk Varšavské smlouvy, v 70. letech narušily statiku muzea odstřely při budování trasy metra. V neposlední řadě se na jejím stavu negativně podepisuje frekventovaná pražská magistrála. Historická budova rovněž nevyhovuje legislativním požadavků na bezbariérový přístup či hygienická zařízení.