Inhalátory zpět do lékáren: Lidé jich vrátili již více než 53 tisíc

Praha - Ušlechtilý hliník z obalů z respiračních inhalátorů, které běžně končí na skládkách a smetištích, by stačil na výrobu tisícovky aut. Problém je v nedokonalé legislativě: zákon o odpadech totiž znemožňuje recyklaci ušlechtilého hliníku od lékových obalů. Změnit situaci nabízí projekt „Vdechněte inhalátorům nový život“, který nabádá pacienty, aby použité inhalátory odevzdali zpět do lékáren. Za více než rok, co kampaň běží, se jich vrátilo více než 53 tisíc kusů. Ročně v Česku pacienti spotřebují až 3,5 milionu inhalátorů. 

Smyslem projektu, který zaštiťuje Česká lékárnická komora spolu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, je maximální omezení dopadů inhalátorů na životní prostředí. Použité inhalátory přijímají všechny lékárny, ale pouze v těch, které jsou zapojeny do projektu, se počet vrácených inhalátorů monitoruje – nyní se ke kampani hlásí více jak 400 lékáren, během března se například připojily i lékárny ze sítě Dr. Max, v nichž se během roku vydá pacientům přes půl milionu inhalátorů.

Inhalátory slouží především pacientům s astmatem a jinými respiračními chorobami, například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo alergickou rýmou. V České republice jde tedy přibližně o 2,5 milionu pacientů, z nichž 75 procent dosud plastové dávkovače odhazovalo do běžného odpadu, kde mohou představovat riziko pro životní prostředí. Kromě samotného plastu představují zátěž i zbytky léčiv, které se mohou nacházet v prázdných obalech. 

Lékárníci již více než rok rozdávají pacientům informační letáky a sáčky, v nichž mohou inhalátor při další návštěvě odevzdat; vybírají aplikátory nosního spreje, inhalátory pro práškovou formu léku a aerosolové dávkovače. 

V Česku jsou obaly od použitých léků klasifikovány jako nebezpečný odpad, a ten se spalovat musí. V tom se ČR liší od zemí, jako je Velká Británie či Spojené státy. To ale není hlavní problém – tím je, že drtivou většinu použitých inhalátorů pacienti nevrací do lékáren, ale vyhazují do popelnic. 

Podle výsledků britského projektu pod názvem „Complete the Cycle“ se v případě, že pacienti použité inhalátory odnesou zpátky do lékárny, sníží uhlíková stopa o 99 procent, třebaže nádobky skončí ve spalovnách. Takový efekt by mohla kampaň přinést i v Česku, zatím se ale do českých lékáren vrací jen přibližně procento použitých tlakových nádobek.