Nastevřít tamdletu knížku už neni nutný, dialekty jsou i on-line

Praha/Plzeň – Přestože dochází spíše k útlumu dialektů, vznikají na internetu různé „lidové“ slovníky, které se snaží zprostředkovat významy pro ostaní jinak nepříliš srozumitelných slov. K takovým počinům patří třeba slovník plzeňštiny studentky Barbory Soukupové, v němž lze přijít dýl, dát králíkom a slepicom nebo nastevřít okno. Podle lingvistky Heleny Chýlové si lokální specifika uvědomí jejich uživatel ve chvíli, kdy je může porovnat s mluvou jiného regionu.

Snaha popsat mluvu vlastního regionu vychází ze dvou aspektů – jednak se tím vracíme ke kořenům, když slyšíme slova, která jsme si osvojili od rodičů, a jednak tím dáváme najevo svou regionální příslušnost.

„Každý sběr umožňuje porovnat stav jazyka v okamžiku sběru s předchozím stavem, a zároveň není vyloučeno, že i nadšenecký sběr zachytí něco nového,“ podotýká k on-line slovníkům různých pro dialekt zapálených autorů. Pro zájemce, kteří se chtějí z lingvistického hlediska probrat mapou dialektů na území Čech, Moravy a Slezska, doporučuje Helena Chýlová Český jazykový atlas.

Dialekty se již nevyvíjejí především proto, že často čerpaly své výrazivo z tematických okruhů třeba zemědělství nebo domácnost. „V těchto tematických okruzích se dnes objevují spíše anglicismy nebo nová slova z jiných jazyků či z jiných útvarů národního jazyka,“ přiblížila jazykovědkyně ze ZČU.

Video On-line slovník plzeňštiny ve Studiu 6
video

On-line slovník plzeňštiny ve Studiu 6