Polsko mohlo jmenováním soudců porušit unijní právo, shledal evropský soud

Nová polská pravidla pro jmenování soudců nejvyššího soudu mohou být v rozporu s právem Evropské unie. Konstatoval to Soudní dvůr EU (SDEU), podle kterého může způsob obsazování tamní nejvyšší justiční instance zpochybnit její nezávislost. Se žádostí o vyjádření se na něj obrátil polský nejvyšší správní soud. Právě ten má podle unijních soudců v daném případu rozhodnout. Polský ministr spravedlnosti prohlásil, že evropský soud novým nálezem překročil svůj mandát.

Pravidla schválená v letech 2018 a 2019 polským parlamentem ovládaným nacionálně-konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS) de facto vyloučila možnost, aby se neúspěšní kandidáti do nejvyššího soudu mohli proti zamítavému rozhodnutí odvolat.

O jmenování členů soudu přitom rozhoduje soudcovská rada, jejíž členové jsou z větší části vybíráni parlamentem. Její nezávislost již předloni zpochybnil polský nejvyšší soud.

Podle unijní justice mohou být tato pravidla v rozporu s povinností všech členských zemí zajistit svým občanům právo na „účinnou právní ochranu“. Vyvolávají také pochybnosti o nezávislosti nejvyššího soudu složeného ze soudců jmenovaných na základě sporných úprav.

„Tyto změny by pak mohly vést k tomu, že se tito soudci nebudou jevit jako nezávislí nebo nestranní, což může narušit důvěru, kterou v demokratické společnosti a právním státě musí vzbuzovat justice u jednotlivců,“ uvedl v úterý soud v tiskové zprávě k rozsudku.

Unijní soudci proto vyzvali polský správní soud, aby s přihlédnutím k jejich názoru rozhodl. Pokud dospěje k tomu, že úpravy polských zákonů skutečně porušují právo EU, musí se začít řídit podle dřívějších pravidel.

Nepřijatelné, reaguje ministr Ziobro

Závěr Soudního dvora EU označil v reakci za nepřijatelný polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který za kontroverzními reformami justice stojí. „Polská ústava je zákonem nejvyšší úrovně, nikoli evropským zákonem, jak by ji chtěl vidět Soudní dvůr EU.“

„Tento verdikt jde nad rámec evropských smluv a v tomto smyslu je také porušuje. Úlohou soudu není vytvářet politický proces, ale jeho úlohou je uplatňovat právo a v tomto ohledu tento soud ze své role zjevně vystoupil,“ dodal Ziobro.

Obsazení nejvyššího soudu je součástí dlouhodobé pře o reformu polské justice, která podle tamní opozice i Evropské komise podkopává nezávislost polského soudnictví. Soudci v Lucemburku již případy spojené s reformou rozhodovali několikrát. Předloni například dospěli k závěru, že zákon snižující důchodový věk soudců je v rozporu s unijním právem.

Polská vláda tvrdí, že cílem reformy je zbavit zemi soudců spjatých s komunistickým režimem, podle opozice se však PiS snaží posilovat svou moc nad justicí. Varšava již po verdiktech unijního soudu několik částí kritizovaných zákonů pozměnila.