Evropa chce bezpečnější internet, zaměří se i na efektivnější odhalování teroristů

Evropská komise (EK) zveřejnila obrysy nové pětileté strategie posílení bezpečnosti, má se týkát reálného i digitálního prostředí. Komise se chce zaměřit na budování infrastruktury odolné vůči hackerským útokům, boj proti terorismu a organizovanému zločinu či na rozvoj unijní policejní agentury Europol. Podrobněji představila také iniciativu proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, které se v Evropě rozmáhá.

EK dělí své priority do čtyř skupin. Tou první je zabezpečování „klíčové infrastruktury“, jako jsou dopravní uzly, ale i počítačové systémy. Unijní exekutiva plánuje do konce roku nastínit priority v oblasti kybernetické bezpečnosti, zároveň avizuje „nová pravidla ochrany a odolnosti klíčové infrastruktury“.

Dalším pilířem bezpečnostní politiky má být přímo boj proti kyberzločincům, kteří podle Komise čím dál více zneužívají technologického vývoje. EK chce vyhodnotit účinnost stávajících norem o počítačové kriminalitě a zváží mimo jiné opatření namířená proti krádežím identity.

Lepší odhalování radikalizace

Boj proti terorismu podle Komise začíná u potlačování polarizace ve společnosti, jedním z cílů tedy bude brzké odhalování radikalizace jednotlivců.

Čtvrtým aspektem nové evropské strategie je snaha vytvořit silný systém bezpečnostních vazeb postavený na spolupráci úřadů se soukromým sektorem a dalšími organizacemi. Za klíčové opatření v tomto směru plán EK označuje posílení mandátu agentury Europol.

„Je načase překonat mylné rozlišování mezi on-line a off-line, mezi digitálními a reálnými, mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními zájmy a hrozbami,“ řekl místopředseda Komise Margaritis Schinas. Doplnil, že plán spojuje všechny body ve snaze vybudovat skutečný bezpečnostní ekosystém.

Koronakrize „pomohla“ šíření dětské pornografie

Unijní exekutiva v pátek představila první tři konkrétní iniciativy včetně plánu boje proti zneužívání dětí. Zatímco v roce 2010 Evropská unie registrovala na 23 tisíc stížností na sexuální zneužívání na internetu, v loňském roce už to bylo více než 725 tisíc případů.

Europol s vypuknutím pandemie koronaviru zaznamenal nárůst ve sdílení dětské pornografie. „Zneužívání dětí a sexuální zneužívání na internetu je odporným zločinem. Pandemie problém prohloubila,“ prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

Pomohou poskytovatelé internetových služeb?

EK se chce v následujících letech zaměřit na lepší koordinaci boje proti fenoménu dětské pornografie a na posílení prevence, zváží také nová legislativní opatření, například ve vztahu k poskytovatelům internetových služeb.

„Dnes mohu ohlásit, že předložíme zákon, který uloží on-line platformám odhalovat a hlásit sdílení tohoto nelegálního obsahu. Rovněž budeme zvažovat vytvoření nového evropského centra pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí,“ uvedla v pátek Johanssonová.

Komise kromě toho oznámila také „akční plány“, které se týkají boje proti obchodu s drogami a proti pašování zbraní.