Zastupitelé v Okříškách sbírali odpadky, teď jim za to hrozí pokuta

Třebíč - V Okříškách na Třebíčsku musí řešit neobvyklý problém. Několika zastupitelům obce hrozí pokuta za to, že vyčistili příkopy u silnic, ale odpadky, které našli, neroztřídili. Upozornil na to jeden občan a teď se tím zabývá přestupková komise.

Většina příkopů u silnic vypadá stejně. Lidé vyhazují z auta za jízdy nejenom papírky a sáčky, ale také plastové lahve. Několika zastupitelům v Okříškách proto došla trpělivost a vyrazili na brigádu. „Sešlo se nás sedm, šli jsme podél silnice na Jihlavu a sbírali jsme v příkopech veškerý odpad, který tam neměl co dělat,” popisuje místostarostka Okříšek Jaroslava Mahelová.

Zastupitelé nasbírali dvanáct velkých pytlů odpadků. S pocitem, že udělali dobrý skutek, je odvezli do kontejneru na sběrný dvůr. Teď ale jejich počínání musí řešit přestupková komise. V Okříškách je totiž poměrně přísná vyhláška o odpadech a ten, kdo netřídí odpad, se dopouští přestupku. „Bohužel zastupitelé, kteří by měli jít jako první příkladem, ten odpad netřídili,“ vysvětluje jeden z občanů Jaromír Suchý.

Předseda přestupkové komise František Mareš potvrdil, že komise obdržela toto oznámení, které bylo ve správní lhůtě řešeno. „Mně to vyloudilo pořádný úsměv na tváři, protože to považuji za absurdní, podávat taková oznámení,” stěžuje si starosta Josef Kula.

Sedmi zastupitelům za postup při čištění obce hrozí pokuta. Podle vyhlášky o odpadech je obec povinna třídit. „Byl bych nerad, kdyby to bylo nějak mediálně rozmazáváno do té doby, dokud přestupková komise nerozhodne,” dodává Jaromír Suchý.

Podle Františka Mareše bude komise rozhodovat pouze na základě faktů a objektivních událostí. O tom, jestli se zastupitelé dopustili přestupku, by měla definitivně rozhodnout 11. června.