Zaměstnanci ostravského dopravního podniku si polepší. Dostanou i příplatek za celodenní směnu

Zaměstnancům Dopravního podniku Ostrava (DPO) příští rok vzrostou mzdy o deset korun na hodinu. Nárůst mezd by měl představovat 1600 až 1700 korun měsíčně. Vyplývá to z nové kolektivní smlouvy, kterou podepsali zástupci vedení podniku a odborů. Průměrná měsíční mzda v DPO byla v loňském roce něco přes 28 tisíc korun, letos už přesáhla částku třicet tisíc. Ostravský dopravní podnik má více než dva tisíce zaměstnanců.

Kolektivní vyjednávání trvalo pět měsíců a předcházela mu schůzka s vedením města, které je zřizovatelem podniku. Nová dohoda platí pro roky 2020 až 2023. Ekonomický ředitel DPO Roman Šula řekl, že na mzdy podnik ročně vynakládá miliardu korun. V příštím roce se částka zvýší o 75 milionů a v každém dalším roce pak o čtyřicet milionů korun.

„Poskytneme nejenom stávajícím zaměstnancům stabilitu, ale také tato kolektivní smlouva novým zaměstnancům říká, že jsme konkurenceschopní, že investujeme do zaměstnanců, nejen do mezd, ale i do dalších podmínek, do jejich rozvoje, do vzdělávání,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Stejné navýšení platů pro všechny profese

Podle odborářů nebylo vyhověno všem požadavkům, ale ve věcech, které pro ně byly důležité, uspěli. Předseda Základní organizace odborového svazu Dosia při DPO Ivo Protivínský řekl, že výsledek odpovídá jak možnostem města, tak i realitě v regionu. Vyzdvihl, že se mzdy nebudou zvedat procentuálně, ale tak, že lidé ve všech profesích dostanou přidáno stejně.

Samozřejmě jsem rád, že se nám podařilo navýšit příplatky a zavést příplatky, které tady dosud nebyly, to je třeba příplatek za celodenní směnu.
Ivo Protivínský
předseda Základní organizace odborového svazu Dosia při DPO

Řidič, který v DPO pracuje alespoň dva roky, dostává za hodinu přes 120 korun. Od ledna tato částka naroste o deset korun. Tento řidič dostane také příplatek dvě koruny za hodinu, řidič, který je v podniku čtyři roky, tak čtyři koruny a po šesti letech šest korun na hodinu.

Za celodenní směnu řidiči nově dostanou sto korun a příplatek za dělenou směnu, kdy jde řidič za den do práce dvakrát, se zvýší o padesát korun, tedy na 150 korun. Dopravní podnik zvýší i příplatky za práci v teplých dnech nebo na penzijní připojištění. 

Příplatek i za odevzdání vozidla v jiné vozovně

Morys řekl, že zvyšováním příplatků pro zaměstnance, kteří jsou v podniku déle, se posiluje prvek loajality. „Druhým prvkem je prvek flexibility. Tu oceňuje například příplatek za převzetí a předání vozidla v rozdílných vozovnách,“ řekl ředitel podniku.

DPO na rozdíl od dopravních podniků v jiných městech nemá personální krizi. Momentálně do plného evidenčního stavu řidičů chybí podniku osmnáct lidí, což při počtu tisíc řidičů není podle vedení podniku nic zásadního. „Můžeme říct, že tak atraktivní čísla jsme za poslední tři roky opravdu neměli,“ doplnil Morys.

Průměrný věk zaměstnanců DPO se za poslední tři roky snížil z 49 na 46 let. Ředitel řekl, že z podniku odchází hodně lidí do důchodu, a proto je nutný nábor nových řidičů a také dělníků, zvláště ve specializovaných profesích, jako jsou svářeči nebo elektrikáři.