Vysočinu trápí letní sucha

Jihlava - Vysočina má problémy s nedostatkem vody. Občané šesti vesnic jsou průběžně zásobováni pitnou vodou z cisteren, kritická situace je také na řekách a potocích. V některých ani není možné kvůli nízkému stavu vody změřit jejich průtok, povodí Moravy proto zvažuje omezení dodávek vody pro zahrádkáře.

Václav Klement, vedoucí Povodí Moravy zdůraznil, že rozdíly ve výši hladin toků jsou oproti normálu obrovské, jako důvody kritické situace označil mj. vysychání spodních pramenů. Extrémní sucho rovněž hlásí vodohospodáři na moravské Dyji, Sázavě a Želivce, situaci označují za kritickou.

Starostové obcí na Pelhřimovsku, Jihlavsku a Třebíčsku využili svých pravomocí a zakazují plýtvání vodou v podobě mytí aut, zalévání zahrad a podobně. Vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství na Vysočině Petr Bureš vyslovil obavu, že by mohlo dojít k omezení některých provozů, které vodu potřebují k hospodaření.

Starostové jednotlivých obcí pečují o dodávky vody. Starostka obce Suchá uvedla, že jeden dovoz stojí dva tisíce korun. Objednává a platí za vodu v plné výši, přesto se obává, že pokud nezačnou vydatné deště, obec Suchá bude suchá nejen podle názvu.