Vratimovští táhnou do boje proti špinavému ovzduší. Právník se zajímá o ArcelorMittal

Odkud pochází prach a další škodliviny v ovzduší na území Vratimova? Právě to se chystají v nejbližší době zjistit jeho obyvatelé. Možným viníkem by mohl být těžký hutní průmysl. Vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd totiž nedávným výzkumem prokázali, že kvalita vzduchu ve Vratimově se v některých ohledech blíží nedalekým Radvanicím.

Tato lokalita přitom ještě nedávno platila za jedno z nejznečištěnějších míst v zemi

„Vratimov v této záležitosti zastupuje právník Jiří Klega. V nejbližších dnech se chystá oslovit huť ArcelorMittal Ostrava, která se nachází poblíž a patří k velkým znečišťovatelům ovzduší - ovšem není samozřejmě jediným zdrojem,“ sdělila redaktorka České televize Markéta Radová.

Události v regionech plus (Ostrava)

Vratimovští by chtěli do areálu huti nechat umístit měřicí stanice - stejné nebo podobné těm, které ve výzkumu využili také vědci z Akademie věd. Podle názoru lidí by to mohlo pomoct zjistit, jak velký vliv má huť na situaci v ovzduší ve Vratimově. Zároveň chtějí požádat huť o finanční kompenzace, třeba o příspěvky na ozdravné pobyty dětí.

Podle Zdravotního ústavu v Ostravě má průmysl na znečištění ovzduší ve Vratimově vliv. A to hlavně v oblastech, které se nacházejí v návětří huti. „Zhruba třicet procent představuje v letním období doprava, těžký průmysl zhruba 45 procent. Lokální topeniště necelého jedna a půl procenta,“ uvedla Lucie Hellebrandová, vedoucí oddělení ovzduší.

Vědci vliv ovzduší na zdraví lidí ve Vratimově - a také Radvanicích zkoumali loni v září - a letos v únoru. Zjistili vysoce nadlimitní hodnoty zejména jemného polétavého prachu a karcinogenního benzo(a)pyrenu.

Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo(a)pyren) překračuje ve Vratimově limity doporučené Světovou zdravotnickou organizací
Zdroj: ČT24/Ústav experimentální medicíny AV ČR
Vědci měřili úroveň znečištění vzduchu na Ostravsku (zdroj: ČT24)

Hutní podnik ArcelorMittal Ostrava nedávno spustil za dvě miliardy korun třináct zařízení, která ročně zachytí o 520 tun prachu více než dosud. Huť tak pokračuje ve snižování emisí ze svých provozů.

Nové investice by měly podle předpokladů snížit množství emisí z komínů o zhruba 94 tun na asi 490 tun ročně. Loni huť vypustila do ovzduší 560 tun emisí. Ještě v 70. letech minulého století to přitom bylo ročně téměř 40 000 tun prachu. Podnik uvádí, že plní veškeré ekologické limity.

ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi 7250 zaměstnanců. Ročně vyrábí dva miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. Firma patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.