V Mikulčicích zkoumají čistotu pitné vody

Mikulčice – V okolí Mikulčic začal průzkum starých ropných vrtů. Hydrogeologové tam zjišťují, zda na místech, kde dříve byly, nejsou podzemní vody a půda znečištěny. Chtějí tak předejít zamoření zdrojů pitné vody, do kterých by mohla ropa v budoucnu prosáknout. Ke zjištění závažnějších závad dosud nedošlo, celkové výsledky průzkumu by však měly být známé až na konci příštího roku. Teprve podle nich se rozhodne, jak se bude případné znečištění spodních vod likvidovat. Na nákladech průzkumu se podílí Evropská unie.

Obvyklé ticho v okolí mikulčického velkomoravského památníku vystřídal rámus vrtných sond. Ten byl dříve v těchto místech na denním pořádku, protože se tam těžila ropa a zemní plyn. Staré vrty, které v osmdesátých letech přestali naftaři používat, jsou ale nesprávně zlikvidované a hrozí, že ropa prosákne do půdy i podzemních vod. Hydrogeologové proto zkoumají, jak je toto riziko velké. „Momentálně bereme vzorek vody. Když se jich nasbírá větší množství, odvezou se do laboratoře GEOtestu Brno, která vyhodnotí znečištění na ropné látky,“ uvedl geolog Marek Ďurovka.

Už před 4 roky bylo 8 nejrizikovějších ropných vrtů zlikvidováno, nyní hydrogeologové prozkoumávají zbývající oblast. „V prostoru mezi Hodonínem a Lanžhotem je více než 700 ropných sond, naším úkolem je zhodnotit asi 450 z nich,“ vysvětlil hydrogeolog Vladimír Rybák a Marek Ďurovka doplnil: „Našli jsme zatím jednu významnou kontaminaci u Moravské Nové Vsi, kde bylo znečištění výrazné. Na hladině spodní vody byla vrstva několika milimetrů ropy.“ Náklady na průzkum i případné odstranění škodlivých látek z půdy jsou čerpány z peněz Evropské unie. „V případě takových zjištění je nutné zvolit vhodnou metodu sanace. Například se vymezí území, kde je znečištění největší, a veškerá zemina se zde odtěží,“ dodal hydrogeolog Rybák.

Reportáž Zuzany Janákové (zdroj: ČT24)

Výsledky průzkumu by měly být známé do konce roku 2010. Teprve podle nich se rozhodne, jak se bude případné znečištění spodních vod likvidovat.