Univerzita Palackého otevře v Iráku obor naftového inženýrství

Univerzita Palackého v Olomouci získala akreditaci pro bakalářský studijní program v iráckém Erbílu, který je zaměřený na naftové inženýrství. Program s názvem Petroleum Engineering, jehož garantem je Jakub Jirásek z katedry geologie přírodovědecké fakulty, je výsledkem poptávky kurdských studentů po naftovém inženýrství. Irácký Kurdistán je regionem s bohatými nalezišti ropy.

Bakalářský studijní program navazuje na běh celoživotního vzdělávání, jehož první cyklus byl ukončen loni v říjnu. Zúčastnily se ho zhruba čtyři desítky kurdských studentů. „V letošním roce výuka pokračuje podle akreditace studijního programu udělené Národním akreditačním úřadem,“ uvedl vedoucí katedry geologie přírodovědecké fakulty Ondřej Bábek.

Studium je zaměřeno na vyhledávání ložisek, kde hraje klíčovou roli geologická expertíza napříč řadou oborů, jako je strukturní geologie, sedimentární geologie, geologické modelování či naftová geologie. Druhým pilířem studijního programu je samotná těžba ropy a plynu. „Probírají se vrtné technologie, sledování porozity, způsoby čerpání ropy, výtěžnost ropného ložiska či to, jak v něm působí tlakové poměry,“ doplnil Bábek.

Česká geologie má ve světě dobré jméno

Rozhodnutí o tom, jestli tento studijní program nabízet kurdským studentům, předcházelo podle zástupců fakulty pečlivé zvážení mnoha faktorů. „Univerzita Palackého využila svých dobrých kontaktů na českém konzulátu v Erbílu, tradičně dobrého jména české geologie v Kurdistánu i zapojení českých a kurdských odborníků se zkušenostmi z ropných ložisek v Norsku. Máme smluvně zajištěnou infrastrukturu pro výuku s partnery v Kurdistánu. Pro spuštění tohoto projektu samozřejmě hovořil i velký zájem místních uchazečů,“ řekl Bábek.

Otevření bakalářského studijního programu v iráckém Kurdistánu ocenil i rektor univerzity Jaroslav Miller. „Dvouletá snaha mnoha lidí vedla k úspěchu. Jsem hrdý na to, že Univerzita Palackého může dávat vzdělání v regionech, které to potřebují. Zastávám názor, že v dlouhodobém horizontu stabilitu a prosperitu nezajistí americká armáda ani pumpování miliard dolarů, ale kvalitní vzdělání,“ uvedl rektor na sociální síti.

Univerzita Palackého chce podle svého Žurnálu působení v Erbílu postupně rozšiřovat o další programy. Plány počítají se zavedením až šesti bakalářských studijních programů. Zpočátku bude program zaměřen na kurdské studenty, v budoucnu by do něj mohli být zapojeni i studenti z širšího regionu.