Středomořský hmyz se objevil na Moravě

Brno - Na jihu Moravy se zabydlely nové druhy hmyzu. Jižní Morava není krytá horami a exotičtí hosté sem mají snadný přístup. Noví hmyzí obyvatelé se na území České republiky dostávají až ze Středomoří a lákají je sem rostoucí teploty. Zatím se ještě nerozmnožili, ale už páchají první škody na úrodě a zemědělcům mohou brzy přidělat mnoho starostí. Dva z dvanácti nových obyvatel moravských polí a zahrádek se jmenují černopáska a bázlivec.

Milan Zapletal ze Státní rostlinolékařské správy v Brně upřesňuje: „Černopáska je škůdce, který nabodává zeleninu. Napadený plod pak hnije. Poškozuje především plodovou zeleninu, jakou jsou rajčata a papriky.“ Zapletalův kolega Vladislav Rašovský potvrdil, že největší škodlivost představují larvy bázlivce kukuřičného, které okusují kořeny a způsobují, že se rostliny lámou a nejdou sklidit. K boji proti škůdci se podle Rašovského používá feromonovaný lapák.

A proč se nové druhy objevují na jihu Moravy? Morava má výjimečnou polohu, jejíž klima se vlivem stále rostoucích teplot přibližuje klimatu maďarskému. „Z jihu se nejrůznější druhy hmyzu dostávají panonskou cestou, což je ona nížinná část mezi horami – záhořím na Slovensku – a horami rakouskými. Tímto úzkým hrdlem se dostávají na Moravu a my je zde chytáme z první ruky,“ vysvětluje Milan Zapletal.

Změny počasí už do České republiky přilákaly také jedny z největších evropských pavouků, kteří se běžně vyskytují ve Středomoří. Patří k nim křižák pruhovaný nebo slíďák tatarský, jehož výskyt byl loni na Moravě ohlášený. Podle odborníků jsou nové druhy hmyzu schopné ročně urazit až dvě stě kilometrů.

Výskyt nových druhů škůdců podporuje také vzdušné proudění. O tom, jaké síly může dosáhnout, svědčí i jarní příval saharského písku do České republiky.