Skrýš před rozmary hor. Studenti architektury navrhli boudy pro Krkonoše

Šest domečků pro pocestné, které v horách zastihne špatné počasí, navrhli a sami postavili studenti architektury ČVUT v Praze. Výsledky svojí práce ve čtvrtek představili před budovou fakulty v Dejvicích, od léta budou boudy sloužit na území Krkonošského národního parku (KRNAP).

Boudy pro nejvyšší české hory představují další z řady projektů, které mají za cíl přiblížit studenty architektury reálné stavební práci. V minulosti už navrhli lávky a schodiště, tentokrát od poloviny prosince na prostranství před fakultou stavěli podle vlastních návrhů horské přístřešky.

„Je důležité, že studenti mají možnost realizovat to, co sami navrhnou, a že to je ojedinělá příležitost. Stejně důležité je, že projekty, které sami navrhnou, nebudou potom rozebrány na dřevo, ale že budou sloužit,“ uvedl děkan fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus.

Bouda z kovu i ve tvaru vesmírné sondy

Přiblížit studenty reálné práci rukama byl jeden z hlavních cílů projektu, který financoval KRNAP. Většina návrhů je jednopatrová, jeden připomíná posed. Dva z šesti týmů uznaly za vhodné v boudě navrhnout a postavit patro, aby se tam vešlo více nocležníků. Jedna budka je vyrobena z kovu a její kruhový půdorys kopíruje kruhová lavice. Další připomíná vesmírnou sondu.

Výsledky práce studentů budou moci od léta využít návštěvníci krkonošského parku na křížení pěších tras například v situacích, kdy nebudou moci z důvodu špatného počasí pokračovat v cestě.