Nový silniční zákon dělá starostům vrásky - i malé obce mají vydávat stavební povolení

Události v regionech: Změna silničního zákona přidělá práci starostům (zdroj: ČT24)

Starostům přibude od ledna víc práce - podle nového silničního zákona budou moci třeba vydávat stavební povolení. Pro obce to ale znamená více agendy, větší náklady a někteří starostové se o takových věcech rozhodovat i bojí. Jiní zase o této změně dosud nevěděli. Ministerstvo dopravy už připravuje opravu příslušné změny zákona, aby povolení vydávaly jako dosud jen obce s rozšířenou působností.

„My na to nemáme peníze ani prostory,“ říká starosta Žernova na Náchodsku Libor Mojžíš (ODS). Žernov je vesnice s 270 obyvateli, vlastní i několik silnic a chodníků. A jak starosta říká, například opravu místní komunikace by za normálních okolností povoloval Městský úřad v Náchodě. „Teď si na to asi dáme razítko sami,“ říká Mojžíš.

Jenže takový postup se vedení obce vůbec nelíbí a nejspíš na razítkování nedojde. Starosta si to nedovolí. Tajemnice Magistrátu města Hradce Králové Markéta Bartušová připomíná, že příslušnou agendu může vykonávat jen ten, kdo složí zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.

Starostové se o změnách dozvěděli teprve nedávno od Královéhradeckého kraje

„Nabídli jsme obcím, že můžou tuto agendu na základě veřejnoprávní smlouvy předat na obce s rozšířenou působností,“ uvedla mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová. V praxi by ji tedy obce předaly úředníkům, kteří to dělali dosud ze zákona.

Jenže i zde je komplikace. Obce to bude stát peníze a smlouvu musí schválit zastupitelé. Žernov vidí jediné smysluplné řešení. Zákon opět změnit.

Na Vysočině některé starosty na zákon upozornil při natáčení až štáb ČT

Analogická je situace i v Kraji Vysočina. Například obec Velký Beranov staví kanalizaci. Každou přípojku, rozkopaný chodník nebo překopanou silnici zatím povoloval stavební úřad v Jihlavě. Od Nového roku ale přejdou tyto kompetence i na ty nejmenší obce.

Obce by měly od Nového roku řešit třeba i takové záležitosti, jako je zábor veřejného prostranství uskladněným stavebním materiálem, reklamní poutače na chodníku nebo předzahrádky u restaurací.

Malé obce řídí mnohdy neuvolnění starostové

Jenže na takovou agendu nemá většina obcí žádné odborníky. Navíc ty malé často řídí i neuvolnění starostové a každá změna jim výrazně komplikuje rozhodování. Teď navíc o úpravě zákona většinou nemají žádné zprávy. „Je to pro mě úplně nová informace, zatím o tom nic nevím,“ konstatoval například starosta obce Vyskytná nad Jihlavou Petr Böhm (ČSSD).

Změna legislativy k místním komunikacím je bohužel nepřehledná. Týká se to i toho, jak byly či nebyly zapracovány připomínky Svazu měst a obcí. Obáváme se, že mnoho věcí samosprávy budou muset řešit “za pochodu“ a věříme, že s výkladem a metodikou Ministerstvo dopravy pomůže.
Štěpánka Filipová
mediální zastoupení Svazu měst a obcí ČR

Od Nového roku si na agendu speciálního stavebního úřadu budou muset malé obce zřejmě najímat externí odborníky nebo uzavírat veřejnoprávní smlouvy s většími městy. Zatím ale netuší, kde na to vezmou peníze.

„Jsem přesvědčen, že drtivá většina obcí v novém roce bude mít minimálně nejasné kroky, nebo možná problémy s touto agendou,“ říká tajemník Magistrátu města Jihlavy Lubomír Dohnal.

ilustrační snímek
Zdroj: ČT24

Malé obce z Vysočiny se proto chtějí co nejdřív obrátit na zákonodárce, aby kompetence vrátil zpět na obce s rozšířenou působností.

Ministerstvo dopravy už připravuje změnu zákona

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold, který byl hostem pořadu Události v regionech, konstatoval, že popsaný stav je důsledkem úpravy zákona v Poslanecké sněmovně. „Ministerstvo dopravy to nenavrhovalo, a dokonce jsme před tím i varovali. Nebyla to naše představa, budeme ji chtít změnit. Ani my nepovažujeme za rozumné tuto kompetenci přenášet na menší obce,“ uvedl Neřold.

Ministerstvo na situaci podle něj reagovalo prakticky neprodleně a obcím teď poslali dopis s radami, jak postupovat. „Doporučujeme jim, aby uzavřeli veřejnoprávní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností a ponechali tuto agendu u nich. Zároveň už máme připravenou změnu zákona, který zjednodušeně řečeno tu chybu opraví a vrátí to do stavu, který my i starostové a starostky považujeme za rozumný,“ uvedl Neřold.

Kompetence stavebního úřadu pro všechny komunikace včetně místních by podle ministerstva měla být na obcích s rozšířenou působností – tak, jak to bylo dosud.