Marný boj s provozovatelem kompostárny

Jihlava - Brněnská společnost Setra, která provozuje na Jihlavsku kompostárnu, údajně neplatí pokuty. Raději prostřednictvím právníků zpochybňuje rozhodování České inspekce životního prostředí a svým závazkům se tak nadále vyhýbá. Pokuty se přitom už vyšplhaly na téměř milion korun a rozuzlení celého případu je stále v nedohlednu.

Inspektoři České inspekce životního prostředí se v souvislosti se společností Setra již zabývali problémy s ukládáním biologického odpadu, s průsakem závadných látek do povrchových vod a v neposlední řadě i problémy se zápachem. I pokuty už jsou pravomocné, ale společnost je zatím neuhradila. „Pokuta za porušení zákona o ovzduší byla uložena v konečné výši 430 000 Kč a za porušení povinností při nakládání s odpady 270 000 Kč,“ rekapituluje inspektor ČIŽP Havlíčkův Brod Jan Panský. 

Místní lidé jsou z této situace už zoufalí. Vysvitlo slunce a zápach, který ze skládky vane, už zase lidi obtěžuje. Podle starosty Vyskytné nad Jihlavou jde o havarijní stav. A není jediný. „Vody, které vytékají ze skládky, zachycuje jímka. Ta musí být pravidelně vyvážena a znečištěné vody likvidovány. Bohužel to Setra nedělá pravidelně,“ vysvětluje starosta Petr Böhm. „Podle názoru inspekce se jedná o závadné látky,“ upozorňuje vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP Havlíčkův Brod Jiří Vítek. 

Reportáž Blanky Poulové (zdroj: ČT24)

I podle místních obyvatel není provoz skládky zajišťován podle platných zákonů. Společnost Setra ale už roky s nikým v obci ani na České inspekci životního prostředí nekomunikuje. A pokud inspektoři chtějí skládku kontrolovat, musí se předem objednat. „Jestli tady bude řízená skládka, tak nám to určitě nebude vadit, ale musí dodržovat normy a limity, které jsou povolené a ne si dělat, co chtějí,“ říká místostarosta obce Bílý Kámen Radek Vintr. 

Starosta Vyskytné nad Jihlavou zdůrazňuje, že bude dál bojovat za nápravu stavu. Ale bez komunikace s firmou je to velmi obtížné. Měsíce už čeká na vyjádření i Česká televize. Naposledy ředitel společnosti Setra natáčecí štáb vyhnal. I přesto, že Česká televize firmu kontaktovala písemně i telefonicky, žádné vyjádření zatím nedostala.