Lidé obalovnu v Nečtinách nechtějí

Nečtiny (Plzeňsko) – Lidé z okolí Nečtin na severním Plzeňsku se bouří proti plánované stavbě obalovny, kterou chce u tamního kamenolomu vybudovat společnost Skanska. Obávají se znečištění ovzduší a znehodnocení krajiny, která je hojně využívaná k rekreaci.

Výrobna asfaltových směsí má vyrůst na tzv. Pekelném vrchu, v čedičovém lomu, ve kterém se po několikaleté odstávce začalo znovu těžit. Starý mlýn manželů Kolářových je pár set metrů odtud. „Je slyšet každé auto, které projede. Teď, když by tady měla být ještě obalovna, tak se doprava zdvojnásobí, možná ztrojnásobí,“ uvedla Jana Kolářová, členka přípravného výboru sdružení Pekelný vrch. Proti stavbě obalovny protestují i obyvatelé Skelné Huti, přes kterou by jezdila všechna nákladní auta. „Tady má jezdit denně 160 těžkých, čtyřicetitunových kamionů, které mají odvážet materiál,“ prohlásil další člen přípravného výboru Jaroslav Šíma.

Reportáž Mirky Vildové (zdroj: ČT24)

Odpůrci stavby zakládají občanské sdružení. Obávají se totiž, že provoz obalovny bude mít na život v regionu nedozírné následky. „Produkty spalovny mohou kontaminovat vody a samozřejmě kontaminují půdy. Než se kontaminace projeví, může to trvat velice dlouhou dobu,“ potvrdila Barbora Doušová ze sdružení Pekelný vrch.

Podle starosty Nečtin je třeba zvážit, co by realizace projektu lidem přinesla. Třeba nová pracovní místa a finanční kompenzace na další rozvoj obcí. „Pokud uvidíme, že to je čistá výroba, která by neměla být nějak škodlivá, tak není důvod, proč tomu bránit,“ poukázal starosta Nečtin Jiří Křemenák (nez.) a mluvčí společnosti Skanska Leoš Verner doplnil: „V současné době se řeší dokumentace EIA, na krajském úřadě je tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.“

Zhruba za tři měsíce se bude stavba obalovny veřejně projednávat. Zastupitelstvo Nečtin se chce do té doby podrobně seznámit s tím, co její provoz obnáší a jak podobné zařízení funguje jinde.