Klienty sociálního zařízení v Zašové čeká stěhování

Zašová - Klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Zašové na Valašskomeziříčsku čekají v následujících pěti letech výrazné změny. Měli by opustit objekt, který vznikl přebudováním bývalého kláštera, a najít bydlení v nových prostorách. Domov byl zařazen do pilotního projektu transformace poskytování sociálních služeb, který by měl klientům zajistit důstojné životní podmínky. Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí posvětila i rada Zlínského kraje.

Zařízení v Zašové slouží celkem 113 klientům. Dispozičně a také kapacitně už přestalo vyhovovat požadavkům na kvalitní poskytování sociální služby. Klienti bydlí v pokojích po čtrnácti lidech. Na pokoji je minimum místa a nemohou tam mít ani osobní věci. Navíc pokoje slouží jen jako noclehárna, klienti totiž každé ráno pokoje opouštějí a odcházejí do vedlejší budovy, kde tráví celý den. Objekty, kde DOZP sídlí, jsou památkově chráněné, a nelze je proto rozšířit ani vhodně dispozičně upravovat. Vedení domova věří, že v novém prostředí bude moci lépe rozvíjet osobnost klientů a zvýšit tak kvalitu jejich života.

„Usilujeme o to, aby klienti mohli být rozmístěni do několika menších objektů stavebně přizpůsobených jejich individuálním potřebám se zachováním dělení na rodinné příslušníky a přátele,“ říká radní Zlínského kraje Taťána Nersesjan (ČSSD). Kraj chce vyjednávat s radnicemi okolních měst a obcí, aby tam mohl pro klienty získat pronájem obecních bytů, případně jim na obecních pozemcích postavit nové bydlení.

Domov proto začal klienty na nové podmínky připravovat, učí je drobným domácím pracím, nakupovat, pohybovat se samostatně mimo zařízení, zapojovat se do aktivit v okolí. „Naše klienty učíme nakládat s penězi a jednat s úřady, aby byli na přechod do nových podmínek připraveni,“ řekl vedoucí domova Pavel Malík. Pro některé klienty bude totiž po pětadvaceti letech opuštění stávajícího domova traumatizující. Proces transformace domova v Zašové a stěhování klientů do nového bydlení by měl trvat do roku 2015.