Horácké muzeum nabízí výstavu o pohraničním opevnění

Nové Město na Moravě – Návštěvníci Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě mohou od 10. února zhlédnout výstavu o systému opevnění Československa, budovaného v letech 1935 až 1938 jako obranu proti nacistické agresi. Expozice Nezradíme 1938 má za úkol představit nejen rozsah pohraničního betonového valu a technické parametry, ale i každodenní činnost meziválečných jednotek v betonových srubech.

Na svou dobu unikátní systém pevnosti, bunkrů a sítí betonových chodeb začala armáda budovat kvůli vzrůstající hrozbě vpádu německých vojsk na území Československa. Největší koncentrace těchto staveb byla soustředěna na severní hranici země, zejména v Orlických horách, Krkonoších a na severu Moravy. Tam se také dochovaly jedny z nejodolnějších staveb, které tehdejší armádní technika znala – opevněné tvrze.

Budování pohraniční betonové linie však kromě vojenských účelů podporovalo i hospodářství. „Ta doba byla taková, že se celý národ podílel na výstavě opevnění. Byl to i zdroj práce,“ uvedl kurátor výstavy Radim Žamboch. Pouhá výstavba menších pěchotních srubů přitom trvala sedm dní v kuse, během kterých se spotřebovalo 120 tun ocelových výstuh a 1 500 kubíků betonu. Takové množství odpovídá například 16 plně naložených kamionových návěsů. Síla stěn podobných bunkrů byla od půl do 3 metrů. Zdaleka největší část pohraničního opevnění však tvořily systémy lehkých opevnění – takzvané řopíky, které se stavěly v liniích na dohled. Podle terénu například pouhých 100 metrů od sebe.

Reportáž Petra Malého a Blanky Poulové (zdroj: ČT24)

Výstava kromě zmenšenin opevněných komplexů nabízí i exponáty uniforem pohraniční stráže nebo střelných zbraní. Většina jich je zapůjčena z lehkého opevnění ve Slupi u Znojma, kam se vrátí až v dubnu. Do té doby budou k vidění v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě.

  • Podzemní chodby v opevnění tvrzi autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2325/232491.jpg
  • Opevněná tvrz Hanička v Orlických horách autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2325/232494.jpg
  • Výstava Nezradíme 1938 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2325/232484.jpg