Česká televize a Český rozhlas přijdou ročně o 420 milionů korun. Sněmovna odmítla návrh, který by jim umožnil odpočet DPH

Poslanecká sněmovna tento týden v rámci projednávání zákona o DPH odmítla pozměňovací návrh, který řešil prodloužení částečného odpočtu DPH pro Českou televizi a Český rozhlas. Veřejnoprávní média tak už v roce 2022 přijdou dohromady zhruba o 420 milionů korun, z toho rozhlas o 120 a televize o více než 300 milionů.

Obě média se potýkají s mimořádnými výdaji spojenými s koronavirovou krizí, nabídla nové programy a rozšířila i nabídku pořadů a služeb, které reagovaly na společenskou situaci. Tyto mimořádné náklady ještě navýšily provozní výdaje spojené s přesuny výroby, testováním, hygienickými opatřeními a zvyšující se ceny všech vstupů. Příjmy vysílatelů se proti tomu snížily výpadkem obchodní činnosti i z inkasa poplatků.

Rozhodnutí tak bude mít dopad na původní televizní výrobu, zejména dramatickou tvorbu, animované a dětské příběhy, na rozvoj regionálního zpravodajství a dopadne i na sportovního diváka. Česká televize zřejmě bude muset ukončit i vysílání programu ČT3.

Vliv bude mít novela i na Český rozhlas a další rozvoj jeho služeb. Úbytek financí se dotkne výroby a vývoje nových formátů rozhlasových pořadů i rozvoje digitalizace a multimedializace obsahu. Ztížený bude i další rozvoj regionálních rozhlasových studií.

Po pěti letech fungování zákona o DPH se tak obě instituce ocitnou v právní nejistotě ve způsobu účtování daně. V minulosti právě rozdílný výklad vedl ke sporům Českého rozhlasu a České televize s Finanční správou. Tyto spory nebyly stále uzavřeny.