Překladatel Bible21: Stanovisko biskupů není tak kontroverzní

Praha - Od Velikonoc je v i běžném prodeji Bible 21. století (také Bible21), překlad Písma do současného jazyka. Česká biskupská konference před svátky vydala na svých stránkách stanovisko k novému překladu, ve kterém například upozorňuje, že se nejedná o celou Bibli, jak ji zná katolický křesťan. „Stanovisko biskupské konference bylo v médiích prezentováno mnohem více kontroverzně, než jak skutečně zní,“ uvedl k církevnímu vyjádření jeden z překladatelů Alexandr Flek.

Změnilo vynechání pseudoepigrafních spisů, o kterém mluví Česká biskupská konference, nějak zásadně vyznění Bible?

Žádné knihy jsme nevypustili. To, co nazýváme dnes běžně Starým zákonem, se v odborných textech nezývá „hebrejskou Biblí" a to je to, co jsme překládali. Každá církev se v tom, co považuje za soubor spisů patřících do Písma, liší. Pravoslavné církve mají jiný kánon, tedy jiný soubor těchto spisů, katolická církev má jiný a protestanti mají stejný seznam jako Židé. My jsme překládali všechny spisy, které byly v hebrejštině, žádný jsme nevypustili. Ani nechceme Bibli21 prezentovat jako překlad závazný pro katolickou církev.

Bible se během staletí proměňovala… Co se dá považovat za ten opravdu prapůvodní útvar?

Bible není jedna kniha, je to knihovna 66 knih, které vznikaly v průběhu přibližně patnácti set let. Starý zákon byl kodifikován kolem roku 90 našeho letopočtu, kdy byl sestaven seznam knih Starého zákona. Ten je dnes tím, co spojuje všechna vydání. Katolíci považují za závazné také spisy, které nebyly v tom původním textu.

Směřuji ke kritickému hlasu, který v souvislosti s jejích překladem, respektive nepřekladem zazněl…

My jsme v minulosti i v nedávné době deklarovali, že apokryfní knihy překládat chceme. Chtěl bych upozornit ty, kteří běžně Bibli nečtou, že jak ekumenický, tak kralický překlad jsou běžně k dispozici ve vydání s nebo bez deutorokanonických knih. Podobně jako ekumenický překlad jsme nejprve vydali překlad bez nich a plánujeme do budoucna i vydání s nimi.

Není problém i v tom, že nepracujete s texty o něco pozdějšími, než jste si k překladu vybrali?

Stanovisko biskupské konference bylo v médiích prezentováno mnohem víc kontroverzně, než jak skutečně zní. Smyslem toho vyjádření je, že se nejedná o překlad závazný pro katolíky, ale že katolíkům nijak nezakazují číst žádný jiný překlad. Nejsem příznivcem konspiračních teorií, nemyslím si, že by jakákoli církev měla možnost Bibli jakýmkoli způsobem ovlivňovat a měnit, už proto, že to je veřejný dokument, který je několik tisíc let k dispozici, jak skeptikům, kritikům, tak jejím příznivcům.

Budete ještě jednat o nějakých změnách Bible21, nebo je to už uzavřená kapitola?

Uzavřená kapitola to určitě není. Biblické překlady se vyvíjejí, aktualizují, upravují se věci, které se potřebují upravit, a já doufám, že se takové práce budu účastnit ještě řadu let. To vše je předmětem bádání, jako biblista budu určitě v kontaktu s ostatními biblisty.

Alexandr Flek přeložil Nový zákon a část Starého zákona, druhý překladatel Jiří Hedánek část Starého Zákona. Vycházeli z původních biblických jazyků, ale přihlíželi i k textu Bible kralické. Překlad, na němž pracovali 15 let, je kromě knihkupectví dostupný také zdarma v audioverzi nebo textové podobě na webových stránkách.

Bible
Zdroj: ČT24