Jak se stavělo mezi válkami? Prohlédněte si prvorepublikovou stopu z Ústeckého kraje

Národní památkový ústav připravil k výročí sto let vzniku Československa výstavu Architektura ve službách první republiky. Její regionální části postupně prezentuje veřejnosti v jednotlivých krajích a městech. Od pátku 24. ledna je v Oblastním muzeu a galerii v Mostě k vidění výběr fotografií ikonických dobových staveb Ústeckého kraje.

Fotografie třiceti vybraných budov Ústeckého kraje ilustrují vývoj a směřování meziválečné architektury a změnu architektonického smýšlení, které do značné míry charakterizovala národní příslušnost autorů nebo investorů jednotlivých staveb.

Českým prostředím ovlivněné stavitelství pro­nikalo do ryze německých oblastí Ústeckého kraje v ome­zené míře a téměř výhradně bylo spojeno se státními za­kázkami. Tyto projekty se zaměřovaly zejména na rozvoj dopravní infra­struktury, výstavbu veřejných institucí, zdravotnických zařízení, českých škol nebo sociálního by­dlení.

Během krátkých dvaceti let vznikla v Ústeckém kra­ji řada velmi hodnotných budov odkazujících na českou avantgardu, ale také stavby formované a inspirované ně­meckými kulturními centry, jakými byly Drážďany, Berlín, Mnichov či rakouská Vídeň.