Hušák pohřbil Sazku, Sportka dnes naposled

Praha - Generální ředitel loterijní společnosti Sazka Aleš Hušák přichystal kroky, které ve své podstatě ukončují činnost největší české loterijní firmy. V dopise zaslaném Městskému soudu v Praze oznámil, že Sazka nemůže dále „čestně provozovat loterie“ kvůli nedostatku peněz na výhry. Proto vyzval insolvenčního správce Sazky Josefa Cupku, aby zajistil legální ukončení loterií. Posledním losováním má být středeční Sportka, čtvrtečních Šťastných deset už by se losovat nemělo.

Hušák zároveň oznámil, že kvůli nedostatku financí propouští všechny zaměstnance firmy. „Pan Hušák není Sazka, je to jenom její zaměstnanec. A Sazka je v úpadku a nesmí ze zákona dělat takto závažné kroky,“ zdůraznil však pro server Aktuálně.cz Cupka. Podle jeho vyjádření pro ČT není zastavení veškeré loterijní činnosti na pořadu dne, a obzvlášť před schůzí věřitelů.

„Sazka propouští k dnešnímu dni všechny zaměstnance, zítra nebude pokračovat losování, firma doplatí všechny dluhy ohrožující licenci a nemá peníze na další chod,“ uvedl pro iHNed.cz Marek Herman, ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek, jejíž je Sazka členem.

Aleš Hušák

„Pod smrtí Sazky budou navždy podepsáni pánové Kellner a Komárek.“

Hušák svaluje ve svém dopise vinu na hlavní tváře společností PPF a KKCG - Kellnera a Komárka. Podle něj „svojí chamtivostí spekulativně skoupili pohledávky za naší společností, zneužili insolvenční zákon, manipulovali s některými jedinci ze sportovního prostředí, a to s jediným cílem - zprivatizovat národní loterii Sazka s její hlavní hrou Sportka“.

Hušák: Vzdávám se svého platu

Hušák jako klíčová osoba Sazky se navíc na konci prohlášení vzdává veškerých finančních nároků a nadále bude pracovat pro Sazku zcela zdarma. „Cítím to za současné těžké situace jako svoji povinnost,“ doplnil.

Nyní šéf Sazky očekává, že věřitelé podniku prosadí na své čtvrteční schůzi konkurz, čímž se vlády nad firmou ujme soudem jmenovaný konkurzní správce. Generální ředitel Sazky v dopise soudu vyjadřuje obavu, že by představenstvo dál neslo zodpovědnost za činnost firmy, kterou by ve skutečnosti řídil správce.

PPF a KKCG chtějí Sazku zachránit

V současnosti největší věřitelé Sazky PPF a KKCG připravují odpověď, která má zvrátit Hušákův postup. Jejich kroky spočívají v co nejrychlejším odvolání Aleše Hušáka. Podle nich je jedinou rychlou možností prosadit na schůzi věřitelů konkurz. V tom případě by se na Hušákovo místo postavil správce konkurzní podstaty. PPF i KKCG stále tvrdí, že mají zájem na udržení Sazky v chodu. Podle zdroje serveru chtějí zvrátit i Hušákův krok zastavit okamžitě loterie. „Žádný šok. Sazku chceme zachránit,“ reagoval na zprávu mluvčí PPF Alexej Bechtin.

mluvčí KKCG Dan Plovajko

„Aleš Hušák dnes napsal svůj epilog v křesle šéfa Sazky. Skupina KKCG s plnou odpovědností prohlašuje, že Sazka i nadále bude pokračovat ve své činnosti. Skupiny KKCG a PPF podniknou na zítřejší schůzi věřitelů a následně v dalších dnech a týdnech veškeré potřebné kroky, které zajistí další budoucnost a rozvoj Sazky. KKCG a PPF velmi zaleží na tom, aby případné výpovědi zaměstnancům byly zrušeny, aby se standardně vyplácely všechny výhry a byly znovuobnoveny veškeré vztahy s obchodními partnery Sazky.“

„Nyní je situace definitivně černobílá: Pan Hušák dokončuje svůj pokus o zničení Sazky s cílem otevřít prostor konkurenci od Penty. Společnost Sazka však naštěstí není totožná s Alešem Hušákem. PPF a KKCG budou pokračovat ve svých krocích k záchraně a obnově Sazky. Obě společnosti také znovu deklarují svou připravenost okamžitě začít financovat a stabilizovat společnost Sazka,“ doplnil Bechtin.

mluvčí Penty Martin Danko

„PPF a KKCG vynaložily absolutně neadekvátní objem prostředků na spekulativní nákup pohledávek, které přeplatily. Když akcionáři Sazky nepřistoupili na jejich nepřiměřené požadavky, rozhodly se Sazku zničit.“

Investiční skupina Penta naopak vnímá nejnovější události kolem Sazky jako smutné ukončení boje o záchranu firmy, která nevydržela dlouhodobý nátlak ze strany spekulativních držitelů pohledávek PPF a KKCG. „Penta se spolu s E-Investem snažila ještě do poslední chvíle o záchranu Sazky prostřednictvím úvěrové smlouvy, která by zajistila dostatek prostředků na její provozní financování. Penta v průběhu dnešního dne několikrát kontaktovala insolvenčního správce a poslala mu i návrh konkrétní smluvní dokumentace. Insolvenční správce se bohužel celou věcí odmítl zabývat,“ prohlásil mluvčí Penty Martin Danko.

Hušák má nad Sazkou magickou moc

Hušákovi umožňují jakožto generálnímu řediteli stanovy Sazky činit velmi radikální kroky, aniž by potřeboval souhlas akcionářů. Nyní je však Sazka v soudem prohlášeném úpadku a je téměř jisté, že by cokoliv, co by mířilo proti zachování provozu firmy, narazilo na odpor insolvenčního správce, soudce Městského soudu Jaromíra Harmacha a hlavně věřitelů (prozatimního věřitelského výboru).

Hušák přitom plán připravil den před rozhodujícím jednáním o budoucnosti Sazky v Národním domě na Vinohradech. Po přezkumném jednání o platnosti přihlášených pohledávek by se měla uskutečnit schůze věřitelů, která se buď dohodne na reorganizaci společnosti, nebo ji pošle do konkurzu.

Insolvenční správce Sazky Josef Cupka popřel pohledávky za Sazkou ve výši 17,154 miliardy korun a jako nesporné uznal pohledávky za zhruba 15 miliard. Městský soud v Praze zaevidoval 2 075 věřitelů s pohledávkami za 41,1 miliardy korun. Soud odmítl mimo jiné osmimiliardovou pohledávku od Občanského sdružení Zelený ostrov (OSZO), dvě další totožné pohledávky již dříve popřel Cupka. Při první schůzi věřitelů bude mít největší slovo věřitel s největším procentem pohledávek.

Dopis Aleše Hušáka

Den před první schůzí věřitelů SAZKA, a.s., si tímto dovoluji sdělit:

1. Vítám včerejší rozhodnutí představenstva společnosti vyplatit celý zbytek lednového jackpotu. Pro toto rozhodnutí jsem sám také hlasoval. Jde o jednoznačný signál, že SAZKA, a.s., se vždy chovala, chová a bude chovat slušně, což je podstata hráčského byznysu. Veškeré výhry musí být vyplaceny a chci podotknout, že slušný a férový způsob jednání společnosti jsem prosazoval za celou dobu svého působení ve funkcích předsedy představenstva a generálního ředitele SAZKA, a.s.

2. Celý příběh okolo SAZKA, a.s., je dnes už jasně čitelný. Pánové Komárek a Kellner, vedeni svojí chamtivostí, spekulativně skoupili pohledávky za naší společností, zneužili insolvenční zákon, manipulovali s některými jedinci ze sportovního prostředí, a to s jediným cílem - zprivatizovat národní loterii SAZKA s její hlavní hrou Sportka. Ačkoliv oba neustále deklarovali pomoc akciové společnosti SAZKA, na rozdíl od jiných společností tak nikdy neučinili.

3. Znovu připomínám, že jsem se skupinami kolem obou pánů jednal několikrát a že jsem měl vždy pouze dvě podmínky:
I. Aby bylo zabráněno insolvenci SAZKY, to na začátku jednání. Nyní, aby v žádném případě nedošlo na její konkurz, protože ten se rovná jejímu zničení.
II. Aby byl použit scénář „GLADIOLUS“, tedy aby nechali akcionářům SAZKA, a.s., 100 % akcií, řídili společnost jako finanční investoři a z výtěžku i nadále podporovali český sport.

4. Je jasné, že v kauze SAZKA jde více než o obchodní, o politickou záležitost. Jsem přesvědčen, že sázející, přestože sázejí na štěstí, při svém snu podvědomě vnímají, že tím zároveň přispívají na dobrou věc. Nedovedu si představit, že by chtěli přispívat na podnikatelské projekty panů Kellnera a Komárka. Tuto výsostně politickou věc tito pánové nikdy nepochopili, protože nepochopili, že mohou být slušnými finančními investory, získat přiměřený zisk a zároveň si zachovat svoji tvář. Místo toho, jak jsme se včera dozvěděli, volí strategii konkurzu a zničení tradiční české společnosti. Pod smrtí hry Sportka pak zůstane jednou provždy podepsána dvojice Komárek+Kellner.

My naopak vidíme jediné řešení stávající situace společnosti, a to reorganizaci se dvěma cíli:

1. Zachránit akciovou společnost SAZKA.

2. Zajistit, aby SAZKA zůstala v majetku veřejnoprávního sektoru bez ohledu na to, kdo bude jejím finančním investorem. Konkurz znamená konec SAZKY. Od vyhlášení konkurzu totiž získává insolvenční správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou společnosti, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníkovi, pokud souvisejí s majetkovou podstatou. Z toho je patrné, že představenstvo, které za provoz loterií a jiných podobných her nese podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, odpovědnost, přestává svoji činnost vykonávat. Loterijní zákon, tedy za využití ustanovení §43, odst. 3 a 5, ukládá Ministerstvu financí ČR zrušit povolení, popřípadě povolení dočasně zastavit provozovateli, nejsou-li splněny předpisy o provozování loterií a jiných podobných her. Je jednoznačné, že představenstvo jako statutární orgán provozovatele nese plnou odpovědnost za provozování loterií a jiných podobných her dle veřejnoprávního předpisu, ne tak již insolvenční správce. Stejná situace nastane v případě, že insolvenční správce bude chtít do doby vyřešení konkurzu podnik pronajmout třetí osobě. V tomto případě nastává porušení ustanovení §45 odst. 2, ve kterém je jasně stanoveno, že povolení nelze převést na jinou osobu. O této skutečnosti jsme již informovali Ministerstvo financí ČR, insolvenčního správce, prozatímní věřitelský výbor a Městský soud v Praze.

Jak jsem již uvedl, naší snahou bylo, je a bude provozovat loterie čestně a poctivě. Doplacením velké výhry a některých dalších splatných výher se SAZKA, a.s., ocitla v situaci, kdy nemá žádné peníze. SAZKA, a.s., je v tuto chvíli zcela bez disponibilních zdrojů, její činnost je ochromena a nebude moci nadále čestně provozovat loterie a jiné hry.

K tomu si dovoluji sdělit, že k této situaci nemuselo dojít, pokud by pánové Komárek, Kellner a Ječmínek v úzké součinnosti s insolvenčním správcem nezabránili přijetí úvěru od společnosti GLADIOLUS. Dále konstatuji, že představenstvo SAZKA, a.s., několikrát žádalo insolvenčního správce i prozatímní věřitelský výbor o součinnost při nalezení úvěrového financování. Tyto žádosti byly vždy odkládány, nejednalo se o nich a insolvenční správce se vyhýbal součinnosti. Dnešního dne nastala situace, kdy máme na stole reálnou úvěrovou smlouvu, kterou můžeme provoz SAZKY zachránit a zároveň získat dostatek prostředků na provedení dlužnické reorganizace. Místo součinnosti a spolupráce opět ze strany pánů Komárka a Kellnera a z úst jejich spojenců zní hlasy, že přijetí takového úvěru nemohou dovolit. Obrátil jsem se proto na insolvenčního správce, aby dnes posoudil a povolil tuto smlouvu uzavřít. Zároveň bych rád upozornil na všechny související možné právní důsledky nemožnosti provozovat loterie a jiné podobné hry řádným způsobem. Další provozování loterijní činnosti ve stavu, kdy nemůžeme garantovat sázejícím výplaty výher, je nepoctivým jednáním a odpovědní pracovníci SAZKA, a.s., včetně mě se nechtějí vystavit trestnímu stíhání v této záležitosti. Ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, je nesporné, že loterie nelze provozovat v případě vyhlášení konkurzu.

Požádal jsem proto dnes insolvenčního správce o okamžitý souhlas se zastavením veškeré loterijní činnosti do doby přijetí reálných finančních prostředků s tím, že pokud tak neučiní, přebírá veškerou zodpovědnost v uvedené záležitosti. Zároveň jsem tuto skutečnost sdělil Ministerstvu financí ČR s tím, že čekám na vyjádření insolvenčního správce. Nechceme hrát s našimi zákazníky nepoctivou hru. Vzhledem k uvedeným skutečnostem musí vedení společnosti přistoupit ve spolupráci s odborovou organizací SAZKA, a.s., k nezbytným opatřením, která jsou s takovým krokem spojena. Přistupuji k tomu s plnou vážností. Zároveň jsem stále přesvědčen, že přijetí reorganizace a věřitelského úvěru může SAZKU během krátké doby vrátit mezi zdravé firmy. Postup pánů Komárka a Kellnera a jejich prohlášení o vyhlášení konkurzu nás bohužel nutí činit opatření, ke kterým bychom jinak nepřistoupili.

Zároveň oznamuji, že se v této situaci až do jejího vyřešení vzdávám veškerých svých finančních nároků a nadále tedy pracuji pro SAZKA, a.s., zcela zdarma. Cítím to za současné těžké situace jako svoji povinnost.

JUDr. Aleš Hušák, předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s.

  • Losování Sportky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2456/245564.jpg
  • Aleš Hušák autor: ČT24, zdroj: ISIFA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2246/224554.jpg
  • Sazka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2400/239912.jpg
  • Sazka autor: Martin Divíšek, zdroj: ISIFA/VLP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2287/228644.jpg
  • Penta autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2228/222799.jpg
  • Osiřelý terminál Sazky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2456/245570.jpg