Případ Ivy Brožové projednají její podřízení

Brno - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se odvolal proti verdiktu Vrchního soudu v Olomouci, který zamítl kárnou žalobu na předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou. Jejím údajným proviněním se tak budou zabývat vlastní podřízení v kárném senátu Nejvyššího soudu. Olomoucký soud žalobu zamítl na začátku března. Podle jeho mluvčího Petra Angyalossyho Brožová neohrozila nestrannost a nezávislost soudu ani důstojnost výkonu funkce.

„Pokud by se rozhodnutí kárného senátu mělo stát obecně uznávané, pak by to ve svém výsledku znamenalo, že předseda soudu je v porovnání se všemi ostatními manažery absolutně nepostižitelný za pochybení při výkonu správy, v daném případě na úseku nakládání s veřejnými rozpočtovými prostředky,“ uvedl Pospíšil v odvolání.

Brožová podle ministra zatajila pokutu, která byla soudu udělena za nedodržení administrativního postupu při stavební investici v roce 2003 a 2004. Finanční úřad mu kvůli tomu v roce 2005 udělil pokutu 20 milionů korun a nařídil vrácení investice ve stejné výši. Kontrolní úřad navíc zjistil i jiná administrativní pochybení, za které nařídil NS zaplatit dalších devět milionů. Soud ale není schopen takovou sumu zaplatit, ministerstvo financí proto splatnost nedávno odložilo.

Odvolacím soudem je v této kauze specializovaný kárný senát NS s předsedou Jiřím Pácalem. Je možné, že se někteří členové senátu, kteří patří mezi blízké spolupracovníky či přátele Brožové, sami vyloučí pro podjatost z projednávání věci. V senátu je pak nahradí jiní soudci bez bližšího vztahu k Brožové.

Předsedkyně NS označila kárnou žalobu ministra za pokračování útoků na nezávislost soudní moci. Sám Pospíšil po olomouckém verdiktu uvedl, že nejde o osobní spor. „Chci jen, aby kárný senát rozhodl, co vše spadá do povinností předsedy soudu, zda i jistá zdrženlivost ve vztahu s nakládáním s finančními prostředky, které má na starosti,“ dodal ministr.

Brožovou by ve funkci ohrozil pouze nejpřísnější kárný postih - odejmutí taláru. Další postihy v podobě srážek z platu nemají na předsednictví NS vliv.