Plagiátorství je pro studenty lákavé. Nijak se ale nevymykáme, říká ministr Plaga

Plaga v Událostech, komentářích: S plagiátorstvím na VŠ se nijak nevymykáme (zdroj: ČT24)

Čeští univerzitní studenti jsou v principu poctiví, Česká republika se v plagiátorství nijak zásadně nevymyká. Technologie odhalování plagiátů musí jít ruku v ruce se sankcemi, uvedl v Událostech, komentářích ministr školství Robert Plaga (za ANO), který ocenil, že Masarykova univerzita zahájila deset řízení o případném odebrání vysokoškolského titulu právě kvůli plagiátorství v diplomové práci.

„Technologie, odhalování a sankční aparát s tím musí jít ruku v ruce, protože pokud by nebyly ty sankce, tak lákadlo si to zjednodušit je pro studenty velké,“ uvedl v Událostech, komentářích ministr.

Masarykova univerzita posuzovala 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací z let 2000 až 2018. Z posledních tří let pocházelo 326 textů. Odcházející rektor a senátor (nestr. za STAN) Mikuláš Bek v Událostech, komentářích uvedl, že univerzita ke kontrole přistoupila po vlně skandálů s diplomovými pracemi některých politiků.

Upozornil ale, že desítka zahájených řízení ještě neznamená deset identifikovaných plagiátů. „Protože teď bude rozhodovat přezkumná komise zřízená podle zákona o tom, zda byly naplněny podmínky zákona, což je vlastně hrubé porušení citačních pravidel, takže teď se ještě bude posuzovat míra toho pochybení,“ upřesnil.

Program na odhalení plagiátorství si Masarykova univerzita vyvinula sama, používá jej od roku 2006. O další dva roky později spustila i portál, který umožňuje kontrolu prací ostatním vysokým školám. Podle Mikuláše Beka počítačový systém vyhodnocuje podobnosti bezchybně. „Ale pak musí nastoupit vždycky kontrola očima pedagoga a tam samozřejmě chyby mohou vznikat jako v každé lidské činnosti,“ poznamenal rektor.

Pozůstatek „masifikace“ vysokého školství

Podle Plagy má primární zodpovědnost student, ministr ale v Událostech, komentářích poukázal na období, kdy české vysoké školství šlo cestou „masifikace“.

„Učitelé neměli čas ani kapacitu na to věnovat se studentům, to je holý fakt. Jsem rád, že v posledních letech netlačíme jako ministerstvo na pilu a nenutíme vysoké školy, aby braly studenty a byly financovány podle počtu hlav, které tam mají, ale aby se mohly také soustředit na zvýšení kvality,“ zhodnotil proměnu šéf resortu školství.

Plagiátorství bude existovat i v budoucnosti, tím si je ministr jist. Z pohledu ministerstva jde podle jeho slov o to, zda má univerzita nastaveny kontrolní systémy. Pokud jde o systémové selhání, pak padá zodpovědnost na danou univerzitu. V případě, že se jedná o individuální prohřešky, považuje Plaga pravomoc k odebírání titulu za dostatečně očistný mechanismus, který je v zákoně dobře nastaven.

Rektor Bek doplnil, že počet prací, které by měl univerzitní pedagog vést v jednom semestru, by se měl pohybovat v řádu jednotek, aby mohl odvést kvalitní práci. Podobně to vidí v případě oponentur.