Za plagiát nese odpovědnost také škola, kritizuje praxi děkan Zlatuška

Plagiátorství je selháním univerzit, v případech odstoupivších členů vlády Taťány Malé a Petra Krčála šlo jasně o odpovědnost pracovníků, kteří diplomové práce vedli, i oponentů. Alespoň tak to vidí děkan Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně Jiří Zlatuška. Dokonce navrhuje, aby školy nesly trestněprávní odpovědnost, když plagiát zveřejní.

Video Události, komentáře
video

Zlatuška v Událostech, komentářích: Za plagiát nese odpovědnost škola

„Vzhledem k tomu, že od roku 2006 platí povinnost zveřejňovat kvalifikační práce, šíří univerzity prostřednictvím těchhle plagovaných prací cizí díla, a to je trestněprávní delikt. Na to se zatím nikdo u nás nesoustředil,“ poukázal na jeden z aspektů plagiátorství v diplomových pracích Zlatuška.

Souhlasí s tím, že svou roli hraje i rostoucí společenský tlak na zisk vysokoškolského vzdělání. Podle jeho slov Institut mezioborových studií, na němž absolvoval své vysokoškolské vzdělání Petr Krčál, před 20 lety „parazitoval“ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

„Využíval toho, že byl požadavek vysokoškolského vzdělání pro policisty. Byla to sice sociálnědemokratická vláda, premiérem byl Miloš Zeman, ministrem školství Eduard Zeman, ale nechávali policisty, aby si platili vzdělání, protože by neprošli přijímacím řízením pro přijetí ke studiu. Byli tam vždycky lepší uchazeči z řad mladších. Proto se udělal systém, za který se fakticky tituly kupovaly,“ přiblížil Zlatuška dobu, kdy byl rektorem po roce 1998.

Učitelé musejí studenty vést

Na brněnské univerzitě institut ukončil činnost v roce 2001, pedagogická fakulta musela změnit i děkana, nicméně spolupráci institutu nabídla jiná veřejná vysoká škola – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Podle Zlatušky ale musela vědět, o co se jedná. „A důsledky dneska sklízíme,“ uvedl.

Zlatuška apeloval na studenty, kteří si doplňují vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni, aby si uvědomili, že je potřeba na škole soustavně pracovat. A absolventská práce k tomu patří.

„Učitelé musejí vést studenty k tomu, aby neopisovali. Myslím si, že se musí změnit systém, při kterém učitelé veřejných vysokých škol mohou působit v melouších na soukromých školách a přispívat tam k tomu, co jsme viděli třeba u paní Malé. Její vedoucí byl učitel z Právnické fakulty Karlovy univerzity, tohle jsou problémy, které jsou známé,“ podotkl brněnský děkan.