Pátek třináctého - den blbec nebo pověra

Praha - Pověrčiví lidé, které děsí pátek třináctého v kalendáři, si po dnešku budou moci na devět měsíců oddechnout. Všem, kteří trpí na pátek třináctého, může být útěchou, že se tento pro ně smůlovatý den může vyskytnout nanejvýš třikrát do roka, a to tak jednou za 11 let. Obava z pátku třináctého je jen předsudek, byť přetrvává po staletí. Nejde o žádnou výjimku, ostatně „den blbec“ nás může potkat kterýkoli den v týdnu či roce. Také statistiky ukazují, že se nezvyšuje počet sebevražd, ani není více autonehod a krizí než v jiné dny.

Přesto mnoho lidí ještě stále očekává, že jim ten kritický den minimálně „spadne květináč na hlavu“ nebo se aspoň říznou do prstu. Což se jim často stane, neboť si to neštěstí vlastně sami vsugerují. Lépe je brát pověry jako zpestření života. Nicméně není nic snazšího, než nezdary z tohoto dne svést zrovna na pátek třináctého. Vždyť to není přece tak špatné vysvětlení různých drobných nezdarů a náhod. 

Pověry se lidí drží sveřepě. Možná jsou to babské řeči, ale co když… A tak i dnes z hotelů mizí pokoje s třináctkou, stejně jako z některých výškových budov celá třináctá poschodí nebo v mnoha letadlech a vlacích řadu třináct raději přeskočí - to pro jistotu. A závodníci formule 1 třináctku pro jistotu úplně zrušili. Fenoménu nešťastného pátku třináctého využili i filmaři - Pátek třináctého (Friday the 13th, 1980) - dnes již 'kultovní' horor o záhadných vraždách a prokletém letním táboře. 

Proč je pátek třináctého v mnoha zemích považován za nešťastný, se přesně neví. U pátku třináctého se setkáváme se spojením dvou pověr najednou. První souvisí s pátkem jako takovým, druhá se váže k číslu 13. (Více na serveru Velká Epocha)

Pátek třináctého - nešťastný den pro křesťany?

Podle starých Germánů a Římanů byl pátek šťastným dnem, který byl zasvěcený bohyni lásky - Freye. S nástupem a rozvojem křesťanství se však význam pátku začal měnit. Podle křesťanů byl pátek dnem smůly a neštěstí. Raní křesťané tvrdili, že v pátek 13. byl ukřižován Ježíš Kristus, při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. V pátek nabídla údajně Eva jablko hříchu Adamovi, v pátek Kain zabil svého bratra Ábela a v pátek začala velká potopa. Navíc v pátek došlo ke zmatení jazyků v Babylóně. Pro křesťany, jak se zdá, je pátek třináctého skutečně nešťastný den. 

Černý pátek pro templáře

Ani slavnému rytířskému řádu templářů nepřinesl pátek třináctého nic dobrého. Francouzský král Filip IV. neměl pro templáře pochopení. Jestli jim záviděl jejich údajné bohatství nebo moc, se už asi nikdy nedozvíme. V osudný pátek, 13. října 1307, se spojil s církví a začalo kruté pronásledování, zatýkání, mučení a následné upalování templářů na hranicích. 

Fobie z třináctky

Možná se vám může zdát neuvěřitelné, ale skutečně existuje fobie z čísla třináct. Odborně se nazývá triskaidekafobie a tímto strachem trpí stovky lidí. Tito lidé si v pátek třináctého berou volno, nesedají za volant, nelétají letadlem, nedělají vážná rozhodnutí a trpí pocitem úzkosti a paniky. Vědci se však domnívají, že tato fobie je způsobena určitou autosugescí, kterou si tito lidé vytvořili - tudíž, že pátek třináctého je dnem smůly. Z historických osobností číslo 13 nesnášel Winston Churchill, který v tento den odmítal cestovat. 

A co takhle recese?

V americké Philadelphii vznikl klub, který se jmenuje - jak jinak - Pátek třináctého. Jeho členové se scházejí výhradně každý pátek třináctého, rozbíjejí zrcadla, vypouští ve velkém černé kočky a podobně. A z pátku třináctého si tak dělají legraci.

  • Černá kočka zdroj: Getty Images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2545/254431.jpg
  • Pátek třináctého autor: ČT24, zdroj: Getty Images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2545/254428.jpg